Úřad

Ceník

Ceník

23. prosince 2019

Ceník služeb, úkonů a nájmů Obecního úřadu Bělov,Platný od 1. 1. 2020

OZV 2/2019

OZV 2/2019

14. prosince 2019

Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.

OZV 1/2019

OZV 1/2019

14. prosince 2019

Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území...

Rozpočet, ’20

Rozpočet, ’20

14. prosince 2019

Rozpočet na rok 2020. Významné položky: Rozpočtové příjmy bez paragrafů: 4 422 000,00 KčStočné: 105 000,00 KčSběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 50 000,00 KčRozpočtové příjmy...

Výzva vlastníkům nemovitostí

Výzva vlastníkům nemovitostí

5. září 2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v...

Výroční zpráva obce Bělov, ’18

Výroční zpráva obce Bělov, ’18

1. ledna 2019

Obec Bělov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok...