Dotace na odstranění povodní

  • 18. srpna 2010
  • Marek Přecechtěl
Dotace na odstranění povodní

V měsíci květnu a červnu letošního roku byla východní část obce Bělov po vydatných deštích dvakrát zatopena velkou vodou.

První rozlití řeky Moravy zasáhlo oblast pod jezem Bělov – především na pravém břehu řeky. Následně při druhé povodni se situace u řeky Moravy opakovala, navíc byly ohroženy rodinné domy v bezprostředním okolí potoka Široký.

Zlínský kraj poskytl obci Bělov účelovou neinvestiční dotaci na pokrytí prvotních nákladů a nezbytných opatření při odstraňování následků letošních povodní. Finanční prostředky ve výši 80.000,–kč obec využila na nákup elektrocentrály, kalového čerpadla, savic, dále pak na nákup ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků. Z finančních prostředků byly uhrazeny i práce, které pro obec v inkriminovanou dobu prováděly Technické služby Otrokovice – dovoz pytlů s pískem, využití mechanizace pro výstavbu ochranné hráze nad rodinným domem č.p.93 a odvoz kontejnerů s naplaveným odpadem.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Prezentace techniky 11

Prezentace techniky

19. prosince 2015

Poděkování Zlínskému kraji

Poděkování...

30. října 2015

Dotace z Evropské unie

Dotace z Evropské...

3. listopadu 2010