Africký mor prasat není na člověka přenosný

Africký mor prasat není na člověka přenosný
V uplynulých dnech informovala celostátní média o virové nákaze afrického moru prasat, která se aktuálně vyskytuje ve Zlínském kraji. Jedná se o historicky první nákazu na území České republiky. Africký mor prasat není přenosný na jiná zvířata ani na člověka. Státní veterinární správa vydala v souvislosti s výskytem afrického moru prasat nařízení o mimořádném veterinárním opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ve Zlínském kraji. Nařízení vymezuje zamořenou oblast, vyjmenovává přijatá opatření, jako například zákaz krmení nebo lovu divokých prasat, ale uvádí také kontakty, na koho se obrátit v případě nálezu uhynulého divokého prasete. Přenos je zpravidla při fyzickém styku nakažených prasat s ostatními tohoto druhu, konzumací nakaženého masa nebo larev na uhynulém zvířeti, tělními tekutinami, resp. i při přičichnutí prasatovité zvěře k nakaženému zvířeti. Úmrtnost nakažených prasat je 100%. Nakažené nebo uhynulé zvíře musí být co nejdříve odstraněno z přírody či chovu, aby byla zachráněna další zvířata v okolí. Jak postupovat při nálezu uhynulého divokého prasete naleznete v příloze tiskové zprávy. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj pořádá pro zástupce městských a obecních úřadů a uživatelů honiteb seminář k problematice afrického moru prasat, který se uskuteční ve čtvrtek 13. července 2017 v 9 hodin v zasedací místnosti v budově Ministerstva zemědělství v hotelu Moskva ve Zlíně. Na území ORP Otrokovice není v současné době potvrzen žádný výskyt nakaženého divokého prasete africkým morem. Další informace: Romana Stehlíková tisková mluvčí města Otrokovice +420 723 606 758, +420 577 680 449 stehlikova@muotrokovice.cz www.otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Otrokovické letní slavnosti, ’17
Hasičské odpoledne