Zápis do 1. ročníku ZŠ Mánesova

Zápis do 1. ročníku ZŠ Mánesova

V souladu s opatřením MŠMT a mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace, oznamuje, že zápis do 1. ročníku ZŠ Mánesova Otrokovice bude probíhat od 1. do 9. dubna 2020 bez osobní účasti dětí.

Do 1. ročníku školního roku 2020/2021 budou zapsány děti, které se narodily v době od 1.9. 2013 do 31. 8. 2014, a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

K zapsání dítěte je třeba podat Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisový list. Pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad, musí podat také Žádost o odklad povinné školní docházky. K Žádosti o odklad je nutné nejpozději do konce května 2020 doložit vyjádření lékaře a vyjádření odborného pracoviště (KPPP nebo SPC). Všechny dokumenty ke stažení najdete na webu školy: www.zsotrman.cz.

Prokazování totožnosti v době nouzového stavu
Upozornění pro cestující: od úterý 24. března dojde k...