14. Košt slivovice

  • vyvěšeno: 4.2.2016
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
SDH a OÚ Bělov pořádají 14. ročník "Koštu slivovice", který se koná v sobotu 20.2.2016 od 15.00 hod. na obecním areále. Výběr soutěžních vzorků společně s prodejem vstupenek bude probíhat v obecním obchodě se smíšeným zbožím u Blanky Vojtkové a to vždy v otevírací době avšak nejpozději do 19.2.2016. Minimálním množství vzorku je 0,5l (v lahvi od ferneta bez etikety) + 100 Kč startovné za každý vzorek. Vstupné pro návštěvníky koštu (bez soutěžního vzorku) je stanoven na 150 Kč. Občerstvení, hudba a tombola zajištěna. Bližší informace tel.: 731 450 819 (p. L. Škrabal) Srdečně zvou hasiči a zastupitele obce.
„14. Košt slivovice“ je součástí oslav 875. výročí první písemné zmínky o obci Bělov a 90. výročí založení SDH Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Plán kulturních akcí, ’16
Cestopisná přednáška