Je připravena úprava silnice v Bělově

Je připravena úprava silnice v Bělově


Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

Ředitelství silnic Zlínského kraje letos uskuteční rekonstrukci zbývající části silnice, která spojuje Bělov se Žlutavou. Naváže na obnovu kanalizace v Bělově, jejímž investorem je obec. Práce budou probíhat za úplné uzavírky s objízdnou trasou přes Otrokovice, Napajedla, Žlutavu.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/36740 v intravilánu obce Bělov v délce 496 metrů. Začátek řešeného úseku komunikace je před točnou autobusů a konec je u svislé dopravní značky „konec obce“, kde bude navazovat na již zrekonstruovanou část silnice ve směru do Žlutavy.

V souladu s diagnostikou bude provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev se sanací zemní pláně. V celé nové šířce vozovky bude položena podkladní vrstva v tloušťce 60 milimetrů a obrusná vrstva krytu v tloušťce 50 milimetrů. Šířka vozovky mezi obrubníky bude 6 metrů s rozšířením ve směrovém oblouku.
Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. Dešťové vody budou odvedeny nově zřízenými dešťovými vpustěmi napojenými do nově budované kanalizace.

„Při plánování termínu realizace této akce jsme čekali na shodu s termínem rekonstrukce a výstavby kanalizace, jejichž investorem je obec. Jsme rádi, že došlo k souladu a stavbu můžeme zahájit. Po jejím dokončení budeme mít v pořádku celou silniční trasu z Bělova do Žlutavy,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma Strabag, a. s., Praha. Smluvní cena za tuto zakázku činí 8,343 milionu korun (včetně DPH). Stavba bude financována z prostředků Ředitelství silnic Zlínského kraje. Stavební práce budou probíhat od poloviny dubna do konce října 2024.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky v trvání maximálně 7 měsíců ve dvou etapách. Rozdělení výstavby na etapy je stanoveno s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti v obci přes křižovatky s místními komunikacemi. Objízdná trasa je navržena po silnicích I/55 a III/36740 přes Otrokovice, Napajedla a Žlutavu.

Zlín 17. dubna 2024

Kontakt:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: podatelna@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz


Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, bylo založeno 1. 10. 2001. Jeho zřizovatelem je Zlínský kraj. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavba, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Ve správě ŘSZK jsou všechny silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje. Dohromady jde o 513 kilometrů silnic II. třídy a 1 254 kilometrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 729 mostů. ŘSZK má 43 zaměstnanců a pracoviště ve všech čtyřech okresech kraje.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Modeláři: Otevírání nebe
Modeláři: Otevírání nebe
Harmonogram prací, uzavírky, informace
Harmonogram prací, uzavírky, informace

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.