Přeprava jízdních kol v MHD

Přeprava jízdních kol v MHD

 • 1. června 2017
 • Marek Přecechtěl
V trolejbusech a autobusech MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice lze od loňského července přepravovat na všech linkách, o víkendech i v pracovních dnech, také jízdní kola. Tato nová služba cestujícím se osvědčila a zůstává v nabídce DSZO i nadále. „Pokud zrovna není prostor pro zavazadla v trolejbusu nebo autobusu obsazen dětskými kočárky nebo invalidním vozíkem, které mají před cyklisty přednost, rádi nabízíme kapacitu našich vozidel i ke svezení jízdních kol. Pro cestující to může být atraktivní zejména při zdolávání kopců a překonávání výškových rozdílů na okrajích města,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň. Od července 2016 svezou vozidla MHD cestujícím jejich jízdní kola při dodržení stanovených podmínek v kterémkoli úseku sítě i v kteroukoli dobu. „Během devíti měsíců, kdy je toto plošné povolení přepravy jízdních kol v platnosti, se v této souvislosti nevyskytly žádné závažné problémy. Přepravní kapacita našich spojů je zpravidla dostatečná, aby umožňovala svézt ve vozidle cestujícím i několik jízdních kol,“ řekl vedoucí dopravního úseku Pavel Nosálek. Pro přepravu jízdního kola ve vozidle MHD si cestující koupí jízdenku jako za spoluzavazadlo – tedy jízdenku za 12 Kč, která u zavazadla platí 50 minut a je přestupná. Pokud je však cestující držitelem platné časové jízdenky DSZO, může přepravovat ve vozidle MHD jedno jízdní kolo zdarma. Podrobnosti o přepravě jízdních kol ve vozidlech MHD jsou obsaženy ve Smluvních přepravních podmínkách DSZO:
 • K přepravě jízdního kola a k nástupu cestujícího s kolem do vozidla, je třeba vždy souhlasu řidiče vozidla. Za souhlas je považováno např. souhlasné kývnutí řidiče hlavou apod.
 • Není-li řidičem stanoveno jinak, může jeden cestující přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
 • Není-li řidičem stanoveno jinak, nesmí být ve vozidle více než jedno jízdní kolo. To neplatí pro speciální vozidla upravená pro přepravu jízdních kol.
 • Přepravu dalších jízdních kol může řidič vozidla povolit, pokud to provozní poměry (především obsazenost vozidla) dovolují.
 • Cestující s jízdním kolem nastupuje do vozidla a vystupuje z vozidla jen dveřmi označenými symbolem dětského kočárku.
 • Výstup z vozidla s jízdním kolem je cestující povinen včas řidiči oznámit použitím signalizačního zařízení „Znamení k řidiči“. Ve všech případech musí dát cestující signál zřetelně a včas, aby řidič mohl na signál bezpečně zareagovat.
 • Cestující je povinen jízdní kolo umístit ve vyhrazeném prostoru ve vozidle, zajistit je proti samovolnému pohybu a učinit taková opatření, aby nedošlo ke zranění dalších cestujících, znečištění nebo poškození jejich oděvů, zavazadel nebo jiných věcí, znečištění, příp. poškození vozidla či zařízení vozidla.
 • Cestující musí mít jízdní kolo pod dohledem po celou dobu přepravy.
 • Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
 • Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže je ve vozidle přepravován dětský kočárek s dítětem nebo osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud přepravní frekvence a obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje nebo ztěžuje.
 • Přeprava cestujícího s dětským kočárkem nebo cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou jízdního kola. Při současném nástupu na zastávce do vozidla má přeprava kočárku pro spolucestující dítě a vozíku pro invalidy přednost před přepravou jízdních kol i dalších spoluzavazadel. Přeprava vozíku pro invalidy má přednost před přepravou dětského kočárku s dítětem.
 • Jízdní kolo je pro účely přepravní kontroly posuzováno jako spoluzavazadlo, cestující za jeho přepravu platí cenu stanovenou tarifem.
 • Osoby mladší 12 let mohou přepravovat jízdní kolo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Ve speciálním vozidle upraveném pro přepravu jízdních kol se nesmí v prostoru pro jízdní kola přepravovat kočárky nebo vozíky pro invalidy.
 • Přeprava jízdních kol nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy a nesmí být na obtíž ostatním cestujícím. Řidič může odmítnout přepravu znečištěných jízdních kol.
tisková zpráva

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 31.05.2021...

17.5.2021 - přerušení elektrické energie

Nezaměstnanost, duben 2021 »

V dubnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12 942, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 11 574 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,3 %. K 30. 4. 2021...

16.5.2021 - nezaměstnanost statistika

Pojďme se naočkovat »

Chceme zpátky kulturu – pojďme se naočkovat Očkování proti COVID-19 je šance zase žít bez limitů. Zjistěte více na: kr-zlinsky.cznebo na: registrace.mzcr.cz

12.5.2021 - banner COVID-19 zlínský kraj

Rozšíření registrace na očkování proti...»

Od 3.5.2021 se mohou registrovat osoby, které pečují o osoby ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Od 5.5.2021 registrace osob 50+ Od 11.5.2021 registrace osob...

9.5.2021 - COVID-19

Velkoobjemový kontejner »

Od pátku 14. do pondělí 17. dubna bude u obchodu přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. kontejner je určen na: koberce, linolea, starý nábytek, kuchyňské linky,...

6.5.2021 - odpady velkoobjemový odpad

další aktuality »
Muzejní noc
Muzejní noc
Zahradní slavnost
Zahradní slavnost

Podobné

MHD obnoví od 7. prosince plný provoz »

V návaznosti na postupné rozvolňování protiepidemických opatření proti šíření nemoci covid-19 obnoví Dopravní...

Marek Přecechtěl - 2.12.2020 - dszo MHD

DSZO: Pokračuje letní provoz, přibudou však další posilové spoje »

V síti MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice budou i v týdnu od 30. listopadu dál platit jízdní řády pro tzv....

Marek Přecechtěl - 27.11.2020 - dszo MHD

Ve Zlíně a Otrokovicích bude MHD na den zdarma »

V úterý 22. září mohou cestující v celé síti MHD ve Zlíně, Otrokovicích a Želechovicích nad Dřevnicí nechat doma...

Marek Přecechtěl - 4.9.2020 - MHD Otrokovice

Cestující budou moci opět nastupovat předními dveřmi »

Nástup a výstup cestujících předními dveřmi bude u trolejbusů a autobusů MHD Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice...

Marek Přecechtěl - 5.5.2020 - MHD

Na výlet s MHD z Bělova … »

Okolí Zlína i Otrokovic nabízí řadu rozmanitých možností k pěším procházkám nebo projížďkám na kole. Pro turisty i...

Marek Přecechtěl - 31.5.2017 - MHD