Starostovy řádky …

Starostovy řádky …


Hezký den všem a to zejména přespolním,

Z množících se dotazů stran průjezdnosti obcí Bělov v letošním roce 2024 případně i v roce 2025 dovolujeme si sdělit následující skutečnosti známé k dnešnímu dni tj.6.2.2024

Obec Bělov po více jak dvaceti letech dokázala ve spolupráci se Zlínským krajem projekčně vyřešit kompletní rekonstrukci komunikace III. Třídy-průtah obcí Bělov a najít společné financování uvedené akce. Součástí rekonstrukce je kompletní výměna veškerých konstrukčních povrchů komunikace, výměna a dokončení kanalizace, výstavba chodníků, sjezdů z rodinných domů, uložení veřejného osvětlení spolu s optikou do podloží chodníků, úprava rozvodů veřejného vodovodu.

Samotné stáří původní komunikace i páteřní kanalizace je více jak 50 let, kdy výstavba probíhala 67-68 letech minulého století tedy je již za zenitem životnosti.

Než vůbec obec, respektive ŘSZK mohl přistoupit k projektové dokumentaci výše uvedené akce musela obec splnit během let několik důležitých milníků

1. Dokončit veškeré inženýrské sítě přímo související s umístěním komunikace III. Třídy a chodníku – vodovod, plynovod

2. Mít vyřešeno odkanalizování obce tj. odvedení znečištěných vod na ČOV

3. Pozemky související se stavbou ve vlastnictví Zlínského kraje případně obce Bělov

4. Veškeré stavby mít zakresleny v územním plánu obce Bělov

5. Nejdůležitějším bodem byl a je jednotný přístup všech minulých i současných zastupitelů obce Bělova, bez kterých by se takto rozsáhlá investiční akce nedala dotáhnout do cíle

To vše obec Bělov v úzké spolupráci se Zlínským krajem tedy ŘSZK splnila - získala stavební povolení, zajistila společné financování a mnoho dalších neméně důležitých podmínek.

V těchto týdnech ŘSZK soutěží celou výše uvedenou stavbu, kdy očekávané ukončení výběrového řízení tj.podání nabídek je stanoveno předběžně na 22.2.2024. Od této chvíle poběží přesně dané termíny na případné odvolání soutěžících a následovat výzva k podpisu smlouvy, převzetí staveniště. Celková doba výstavby dle zadání výběrového řízení je stanovena na 240 dní s případnou technologickou přestávkou v zimním období 2024-2025.

Celá stavba se soutěží na dvě etapy. První etapa od zatáčky místní části Za humy směr točna autobusu a to z toho důvodu, že zde se nejenom bude nejprve provádět výměna kanalizace, ale i další dobudování kanalizace.

Druhou etapou bude zbývající část směrem k obci Žlutava s návazností na již rekonstruovanou silnicí.

Ze všech uvedených skutečností je zřejmé, že nebude možno zajistit průjezdnost obcí Bělov během výstavby a takto je i postaveno výběrové řízení a veškerá platná povolení stavby. Celé vedení obce, ale zejména ŘSZK spolu s policií ČR jsou si vědomi problémů, které při úplné uzávěře na komunikacích vzniknou i se souvisejícími stavbami v okolí. Nebude se zřizovat žádná povolená provizorní objízdná trasa.

Přesný termín zahájení stavby tedy není v této chvíli možné určit, ale v předstihu všemi dostupnými komunikačními kanály bude široká veřejnost o těchto věcech informována.

Prosím pěkně všechny o trpělivost, kdy opravdu celý průjezd obcí po dokončení zajistí všem komfort a to nejenom řidičům ale i pěším bude zajištěna zvýšená bezpečnost.

Jiří Přecechtěl
Starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Cestopisná přednáška: Izrael
Cestopisná přednáška: Izrael
Uzavírka mostu v Napajedlích: řešení dopravní obslužnosti
Uzavírka mostu v Napajedlích: řešení dopravní...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.