nebezpečný odpad

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu

12. srpna 2019

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 14. září 2019 od 12:30 do 13:00 hod. ke sběrnému vozidlu (u zvonice, u obchodu): znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré barvy a...