Tříkrálová sbírka ’15, výsledky

  • vyvěšeno: 2.3.2015
  • sňato:
  • vyvěsil: Marek Přecechtěl

Oblastní Charita Kroměříž se i v roce 2015 zapojila do Tříkrálové sbírky pod správou Charity ČR.

Výtěžek sbírky v obcích farnosti Kvasice:

  • Kvasice 49.615,- Kč
  • Nová Dědina 10.506,- Kč
  • Bělov 7.017,- Kč
  • Střížovice 5.205,- Kč
  • Karolín 8.430,- Kč
  • Sulimov 8.701,- Kč

Srdečně vám děkujeme. Pomáháte potřebným lidem v nouzi.

Velké poděkování patří samotným koledníkům a vedoucím skupinek za jejich ochotu a čas.

(koordinátorka Charity Kvasice Marie Gazdošová, DiS.)

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn