Představení služby Azylový dům Samaritán Otrokovice

Představení služby Azylový dům Samaritán Otrokovice


Azylový dům je neodmyslitelnou součástí poskytovaných služeb Charity Otrokovice. Pro muže, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou, je zde již 25 let. Klienti služby zde nacházejí praktické zázemí, které jim umožňuje přípravu jídla, osobní hygienu, lůžko s dalším zázemím. Ubytování v této sociální službě s sebou přináší také možnost čerpat podporu a pomoc sociálních pracovníků, kteří klientům pomáhají řešit velmi široké spektrum jejich těžkostí. Nejčastěji se jedná o pomoc při hledání zaměstnání, řešení zdravotního stavu (zajišťování praktického lékaře a jiných odborníků), komunikace s úřady a dalšími institucemi, podpora při hledání standardnějšího typu ubytování (např. ubytovny, aj.).

Předmětem spolupráce bývají také dluhy a finanční závazky, které uživatelé mají. V takovém případě je uživatelům nabídnuta návazná služba Charity Otrokovice, Dluhové poradenství Samaritán, se kterou velmi úzce spolupracujeme. Uživatelé, kteří se už nejsou schopni aktivně podílet na trhu práce, nejčastěji z důvodu vysokého věku či zdravotního stavu, mají možnost svůj volný čas naplnit docházením do aktivizační dílny. Tato dílna patří mezi oblíbené aktivity a často sem klienti docházejí každý den. Stejně tak mají uživatelé možnost zapojit se do činností a prací, které jsou spojeny s technickým provozem azylového domu. Velmi pečlivě se starají pod vedením paní hospodářky o zahradu, která dokonce v soutěži získala cenu města Otrokovice. Azylový dům nabízí mimo své činnosti také šest míst pro výkon veřejné služby, což umožňuje dlouhodobým uchazečům o zaměstnání alespoň pravidelně docházet do práce. Výkon veřejné služby je zaměřen na úklid a péči prostranství v okolí Baťova.

Životní cesty a osudy, které přivedly uživatele do azylového domu, jsou různorodé. Ať už těžkým životním startem v dětských domovech, špatným rodinným zázemím, nízkým příjmem, dluhy, nebo špatnými životními rozhodnutími. Všichni však mají možnost za pomoci pracovníků udělat na své cestě krok kupředu a řešit své problémy. Za poslední dobu se některým uživatelům podařilo úspěšně projít procesem oddlužení a splatit všechny své pohledávky, najít si práci a v neposlední řadě také samostatné bydlení. Již několik našich klientů dostalo šanci na nový začátek v projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích, do kterého je zapojeno město Otrokovice. Ráda bych se tedy nyní podělila alespoň o jeden příběh uživatele, který z Azylového domu přešel do samostatného bydlení.

Jedná se o muže v předdůchodovém věku, který v době příchodu na Azylový dům byl nezaměstnaný a z toho důvodu přišel o bydlení. Azylový dům mu poskytl zázemí a za podpory sociálního pracovníka se mu podařilo zapojit do veřejné služby, kterou vykonává pro město Otrokovice. Na této pozici se velmi osvědčil a plní si všechny své pracovní povinnosti. Pracuje tam již delší čas a v nedávné době dostal v rámci zmíněného projektu šanci na nový začátek v podobě samostatného bydlení. Při pobytu na Azylovém domě se mu podařila spousta dalších významných kroků. Za pomoci sociálního pracovníka se mu podařilo zajistit si všechny potřebné dokumenty pro ČSSZ a tato snaha vyústila v úspěšné podání žádosti o starobní důchod. Pokoušel se najít si standardní zaměstnání, účastnil se několika výběrových řízení. Jeho snahu neodradilo ani stále odmítání. Nyní se však soustředí na vybavení svého nového bydlení a nadále pokračuje v práci ve veřejné službě.

Mgr. Eliška Marčíková, DiS.,
sociální pracovnice

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

KHS Zlín: Mimořádné opatření 7/2020
KHS Zlín: Mimořádné opatření 7/2020
Otrokovice: Oprava povrchu vozovky na nadjezdu
Otrokovice: Oprava povrchu vozovky na nadjezdu

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.