Hasiči okrsku Kvasice v odboji za 2. světové války

Hasiči okrsku Kvasice v odboji za 2. světové války


Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední odborná rada historie a muzejnictví projednala závěry odborné poroty a vyhodnotila soutěže „Kronikář 2022/2023“ s těmito výsledky:

Kategorie č. 1: Hasiči v odboji
Vítěz - Martin Prechtl – Hasiči okrsku Kvasice v odboji za 2. světová války (elektronicky, v příloze příspěvku)

Blahopřejeme k tomuto skvělému úspěchu a propagaci naší obce a našeho okolí!

Kompletní výsledky: Vyhodnocení soutěže Kronikář 2022 a vyhlášení nového ročníku 2023 (dh.cz)


Martin Prechtl – kronikář SDH Bělov, Bělov 2022

Úvod

Cílem této práce je snaha zmapovat odbojovou činnost, odehrávající se na území okolo Kvasic, při níž sehráli členové sborů dobrovolných hasičů důležitou roli. Vyhledat záznamy a informace, ze kterých by bylo možné sepsat celistvou a užitečnou práci nebylo vůbec jednoduché. Pamětníci a hasiči, jenž byli v době druhé světové války zapojeni do odbojové činnosti již v našem okolí nežijí a nezbývá nic jiného než hledat v odborné literatuře, v obecních a sborových kronikách, či v soukromých spisech, denících a poznámkách.

Druhým neméně zajímavým zdrojem informací je vyprávění lidí, kteří v době války buďto ještě nebyli narození, nebo byli malé děti a na tuto dobu nemají žádné vzpomínky. Někteří z těchto kdysi malých chlapců a dívek si dobře vzpomínají na vyprávění svých rodičů, či známých žijící v dobách války. Tito dnešní pamětníci jsou důležitou, a s rychle ubíhajícím časem, čím dál vzácnější studnicí cenných informací. Autentičnost a detaily věci však nemusí být vždy zcela přesné a musíme je brát s určitým nadhledem. Je potřeba mít na paměti možné, avšak nezáměrné upravení faktů v důsledku několikátého převyprávění starých událostí.

Odbojová činnost v tomto kraji byla pestrá a operovala zde celá řada ilegálních skupin, do kterých se zapojilo mnoho hasičů. Mezi nejvýznamnější oddíly můžeme zmínit například: Zelený Kádr, Ivan, Revoluční národní odboj, Samaritáni Českého červeného kříže, Černý lev a nemůžeme opomenout ani na partyzánský oddíl Olga, který si zaslouží největší pozornost a ke kterému se v této práci ještě vrátíme.

Jeden z důvodů proč se na kvasicku odbojové činnosti tak dařilo je členitost zdejšího terénu a husté Chřibské lesy nabízející slibné možnosti úkrytů pro protinacistické diverzní oddíly.

K vyjasnění otázky hasičského odboje, o kterém je zde psáno je důležité zmínit, že se nejednalo o odboj formovaný a organizovaný čistě hasičskými spolky, ale šlo spíše odboj jednotlivců, kteří byli členy dobrovolného hasičstva a zapojili se do protinacistického dění z vlastní iniciativy. Následující řádky popisují zajímavé příběhy odehrávající se v okolí Kvasic koncem první poloviny 20. století a poodhalí osudy lidí, kteří měli minimálně dvě věci společné – lásku k vlasti a pouto s hasiči.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: Netradiční požární útok
Pozvánka: Netradiční požární útok
Pozvánka: 6. ročník Bělovského gulášku
Pozvánka: 6. ročník Bělovského gulášku

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.