Pomník obětem I. světové války


Jména osob padlých za I. světové války uvedených na pomníku vystavěném Baťovci v obci Bělov naproti budovy č.p. 77:

 1. Neradil Vincenc – narozen 11. dubna 1880 v Bělově, ženatý, rolník sloužil jako aktivní vojín u polních myslivců ve Velkých Mostech v Haliči. Za války bojoval na ruské frontě, kde padl 10. října 1914. Zanechal vdovu a dvě děti.
 2. Smýkal František č.p.45 – narozen 9.3.1878, ženatý, obecní strážník. Jako vojín sloužil u 25.domobraneckého pluku v Kroměříži. Bojoval nejprve na ruské frontě, pak na italské, kde padl 21. října 1915. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 3. Kašík Vincenc – narozen 23. května 1879 v Bělově, ženatý, dělník. Aktivně sloužil u dragounů ve Štokravě. Za války bojoval na ruské frontě, kde těžce onemocněl a zemřel v nemocnici v Kolvích pod Kovelem v roce 1915. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 4. Brázdilík František – narozen 11. listopadu 1887 v Nové dědině, ženatý, dělník. Aktivně sloužil u horských myslivců v Tyrolech. Bojoval na ruské frontě, kde byl raněn. Po uzdravení byl opět odvelen na ruskou frontu, kde padl v srpnu 1915, byl střelen do hlavy. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 5. Stárek František – narozen 30. října 1893 ve Střížovicích, svobodný, zahradník. Bojoval jako desátník dělostřelectva na italské frontě, kde byl v Alpách zasypán lavinou 11. prosince 1916. Stalo se to při noční hlídce.
 6. Šebestík Vincenc – narozen 1894, padl 9. ledna 1917 na sočské frontě u Goryce. Nic bližšího o něm se v roce 1937 nezjistilo.
 7. Smýkal Josef – narozen 11. března 1876 v Bělově, dělník, ženatý. Aktivně sloužil u 3. pluku v Brně, kde následkem rakouské vojenské tyranie onemocněl tuberkulózou. V roce 1917 poslán na italskou frontu, pro pokročilou chorobu však byl vrácen zpět. Zemřel na tuberkulózu v Brně 29. listopadu 1917.
 8. Skácel Alois – narozen 10. června 1895 v Bělově, svobodný, dělník. Sloužil u 3.pluku v Brně. Bojoval na ruské frontě a potom na italské. Utonul za ústupu ve vlnách Pióny 20.6.1917.
 9. Vojáček Metoděj – žil v letech 1874 – 1918, byl těžce nemocen po zranění, kterému podlehl ve vídeňské nemocnici. Bližší zprávy se tehdy nezjistily.
 10. Kožuch Josef – narozen 16.prosince 1893, dělník, ženatý. Aktivně sloužil u 3.pluku v Brně. Jako vojín nejprve bojoval na ruské frontě, kde byl raněn do ruky. Po uzdravení sloužil na italské frontě, kde padl 16.července 1918,zasažen střepinou granátu. Zanechal vdovu a tři děti.
 11. Smerdel Antonín – narozen 13.června 1881 ve Fiume (Rijeka) národnosti italské, ženatý, vedoucí v místním kamenolomu. Sloužil jako vojín u dělostřelectva ve Vídni. Bojoval nejprve na ruské frontě, pak na italské. Onemocněl na žaludek a zemřel po jeho operaci v nemocnici v Brně 17. prosince 1917. Zanechal po sobě vdovu a čtyři děti.
 12. Galatík Vladimír č.p. 2 – narozen 23. září 1892 v Bělově, stolař, ženatý. Jako aktivní voják sloužil v Dalmácii. Za války bojoval na ruské frontě, kde následkem zranění mu byla amputována ruka. Léčil se v sanatoriu v Pleši u Prahy. Následkem válečných útrap však zemřel v Praze dne 1. května 1918. Zanechal vdovu.
 13. Olšina Karel – narozen 7. února 1900, svobodný, dělník. V roce 1917 narukoval do Sant Pölten, bojoval na italské frontě. Zemřel v Sant Pöltenu 3. května 1918 po operaci slepého střeva.
 14. Novotný Petr – narozen 1. října 1878 v Bělově, ženatý, dělník. Zemřel vysílením v průsmyku Kreuzburském 30. října 1918. Zanechal vdovu a čtyři děti.
 15. Žitný Emil – narozen 25. prosince 1887 v Nové Dědině, ženatý. Narukoval v roce 1915 do Brna. Bojoval na italské frontě odkud se vrátil nemocen a zemřel v Bělově dne 26. listopadu 1918. Zanechal vdovu a dvě děti.
 16. Fryštecký František – narozen 18. prosince 1886 v Machové, ženatý, rolník. Aktivně sloužil v Kroměříži. Bojoval nejprve na ruské frontě, kde byl raněn do ruky. Po vyléčení v Krakově a Olomouci byl poslán na italskou frontu, kde následkem válečných útrap onemocněl na tuberkulózu a zemřel v Bělově 5. května 1920.
 17. Navrátil Karel – narozen 1914 v Bělově, svobodný, dělník. Vězněn za II. světové války v táboře Oranienburg, kde také zemřel na otravu krve. Jiná zpráva říká, že byl zastřelen v roce 1945.

Pomník byl postaven v roce 1937 z popudu místní organizace „Hospodářské nepolitické sdružení baťových zaměstnanců ve Zlíně“. Autorem díla je p. Vladimír Brázdil, kamenosochař z Místku, rodák z blízkých Kostelan.

Starostou obce byl v tom roce p. František Janiš a předsedou Baťovců p. Vojtěch Rozsypal nebo Václav Štěbra.

Slavnostní projev přednesl ředitel školy pro dívčí povolání v Kroměříži spisovatel Jindřich Spáčil. Přítomni byli Bělovští hasiči, někteří legionáři z obce, asi 15 členů cyklistického klubu z Kroměříže. Dále hovořil řídící učitel obecní školy p. Alois Pánek, osudy padlých četl p. Josef Brázdil č.p. 52.

Vlastníkem pietního místa je obec Bělov.

zapsal: František Ševčík, toho času kronikář obce


Stavební činnost, 2005
Stavební činnost, 2005
Bělov, zima
Bělov, zima
Loading...
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války
Pomník obětem I. světové války

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.