Pracovní nabídka: DSZO

Pracovní nabídka: DSZO

  • 2. prosince 2020
  • Marek Přecechtěl

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. přijme do pracovního poměru

automechaniky / elektromechaniky

Nabízíme:
práci ve stabilní firmě
jízdní výhody (i pro rodinné příslušníky) a další benefity
Info na kontaktech:
577 052 119, personalista@dszo.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - banner Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
MHD obnoví od 7. prosince plný provoz
MHD obnoví od 7. prosince plný provoz
Odečet vodoměrů
Odečet vodoměrů

Podobné

DSO: Rozpočtové opatření č. 2/2020 »

Rozpočtové opatření č. 2 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok...

Marek Přecechtěl - 13.1.2021 - DSO

DSO: Rozpočtový výhled DSO 2022 – 2024 »

Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2022 –...

Marek Přecechtěl - 6.1.2021 - DSO

DSO: Rozpočet 2021 »

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2021, rozpočet roku...

Marek Přecechtěl - 6.1.2021 - DSO

DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24 »

Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2022 –...

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

DSO: Návrh rozpočtu, ’21 »

Nedaňové příjmy, Přijaté transfery, Běžné výdaje, Kapitálové výdaje, atd.

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

DSO: Rozpočtové opatření 3/2019 »

Rozpočtové opatření č. 3 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

Marek Přecechtěl - 2.12.2019 - DSO

DSO: Návrh rozpočtu, 2020 »

Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019...

Marek Přecechtěl - 2.12.2019 - DSO