Photo by JESHOOTS.COM on UnsplashVivat republika!

Vivat republika!

  • 13. května 2018
  • Marek Přecechtěl
  • leták
Zveme vás na vernisáž výstavy "Vivat republika!" ke 100. výročí vzniku Československa 1918 - 2018. Vernisáž se koná ve středu 16. května v 17. hodin v budově MZA Státního archivu Kroměříž, Velehradská 4259. Vystoupí pěvecký sbor Moravan Kroměříž.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Baťákova regata
Baťákova regata
Noc kostelů
Noc kostelů

Podobné

Mezinárodní soutěž tradičních zápřeží »

Kdy: 28.9.-29.9.2019 Kde: Zámecká zahrada, KroměřížVstup: volný Program: 28.9.201910:00 hod. prezentace a hodnocení...

Marek Přecechtěl - 26.9.2019 - Kroměříž

Den archivů »

Zveme Vás na Den otevřených dveří Státního okresního archivu Kroměříž se zaměřením na 100. výročí vzniku...

Marek Přecechtěl - 25.5.2018 - Kroměříž

Vivat republika! »

Ve středu 16. května se konala výstava „Vivat republika!“ ve Státním okresním archivu Kroměříž k...

Marek Přecechtěl - 17.5.2018 - Kroměříž