oznámení

Oznámení o zahájení územního řízení »

Dne 2.5.2019 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov č.p. 77, 768 21 Kvasice a Ředitelství silnic Zlínského...

Marek Přecechtěl - 29.5.2019 - oznámení

Oznámení: komplexní pozemkové úpravy »

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území...

Marek Přecechtěl - 7.1.2019 - komplexní pozemkové úpravy oznámení pozemky

Spekulativní výkupy pozemků »

Ředitelství silnic Zlínského kraje Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z...

Marek Přecechtěl - 20.8.2018 - oznámení

Povolení uzavírky »

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný...

Marek Přecechtěl - 20.6.2018 - moraviaman oznámení

Oznámení o zahájení územního řízení »

Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání...

Marek Přecechtěl - 10.4.2018 - oznámení

Oznámení: zahájení řízení »

Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO...

Marek Přecechtěl - 9.4.2018 - oznámení

Reklamační řád kanalizace »

Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích...

Marek Přecechtěl - 23.11.2017 - oznámení

Oznámení »

Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín...

Marek Přecechtěl - 30.10.2017 - oznámení

Provozování vodního lyžování »

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona...

Marek Přecechtěl - 26.7.2017 - oznámení

Opatření obecné povahy 28/2017 »

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o...

Marek Přecechtěl - 13.5.2017 - oznámení

Oznámení: vodní lyžování »

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Státní plavební správa, jako věcně příslušný...

Marek Přecechtěl - 24.4.2017 - oznámení

Platnost Průkazů TP, ZTP »

Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, informuje všechny držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P že dnem 31.12.2015 končí...

Marek Přecechtěl - 9.11.2015 - oznámení upozornění

Cena vody pro rok 2015 »

Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházejících z finanční...

Marek Přecechtěl - 1.12.2014 - oznámení VaK Kroměříž

Oznámení »

Oznámení vypuštění jezové zdrže Spytihněv Povodí Moravy, s.p. jako provozovatel vodního díla oznamuje vypuštění jezové...

Marek Přecechtěl - 12.9.2012 - oznámení

položek: 29