Mimořádná veterinární opatření

Mimořádná veterinární opatření

  • 7. srpna 2017

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 15 vyhlášky č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat a v souladu s Prováděcím Rozhodnutím komise (EU) 2017/1162 ze dne 28. června 2017 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v České republice, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji.

Starší příspěvek Vyhláška, územní plán
Novější příspěvek Pozvánka, 23. zasedání

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn