Obec Bělov

Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
13.08.2018 Setkání s TOT »
Ve středu 12.9.2018 na obecním úřadě Bělov proběhne v zasedací místnosti od 18. hodin setkání s vedením Teplárny Otrokovice (TOT) a občany obce Bělov. Setkání je organizováno po vzájemné dohodě mezi vedením obce Bělov a výrobního ředitele TOT Otrokovice ing. Pavel Prejza. Témata setkání je zejména: informování občanů o dlouhodobé spolupráci mezi...
7.08.2018 Sociální bydlení »
Pěkný den Vám všem spoluobčanům přeji, chci Vás zde postupně informovat co vše obecní úřad Bělov připravuje, v jakém stupni jsou jednotlivé projekty, studie či dotační možnosti. Vše, co celé vedení obecního úřadu a externích spolupracovníků za volební období 2014-2018 připravilo. Není v tomto volebním období mnoho vidět myslím stavebně o to více...
5.08.2018 Provoz obecního areálu »
Obecní areál v majetku obce Bělov, jež je možno pronajmout na krátkodobé soukromé či veřejné akce zejména v letním období přednostně venkovní prostory v případě deštivého počasí i prostory vnitřní. První prodloužený víkend včetně druhého víkendu měl v pronájmu starosta obce, Víkend 21. – 22. července pronájem p. Zeman. Víkend 28....
5.08.2018 Starostovy řádky … »
Veřejné dětské hřiště v obci Bělov Žádost o dotaci obec opětovně podala dne 19.12.2017 a schválení o přidělení dotace bylo v měsíci květen 2018. Žádost byla směřována na Ministerstvo pro „místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova“. Poprvé obec požádala o dotaci na dětské hřiště a sportoviště před 6-ti léty tehdy neúspěšně....
15.07.2018 Starostovy řádky … »
Asi okurková sezona, ale občané se mi dotazují jak v případě vícero kandidátek do obecního zastupitelstva se volí, i když si myslím je ještě hodně brzy do samotných voleb ale budiž. Jsem a budu rád, když lidé se zajímají aktivně o dění v obci a pro obec pracují. Nevim, zda-li bude vícero kandidátek, toto se všichni dozvíme do měsíce, ale pokud...
12.07.2018 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané či spíše majitelé půdy a to nejenom občané obce Bělov, No tomto místě jsem v minulosti několikrát sděloval jak pokračují Komplexní pozemkové úpravy a dále průběh přípravy nového územního plánu obce Bělov(ÚP). Oba tyto dokumenty musí být v souladu a to tak, že například navrhovaný Plán společných zařízení (PSZ) musí být uveden i...
11.07.201831.7.2018 Místní příslušnost »
Místní příslušnost pro podání kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme seznam obcí, pro které bude Městský úřad Otrokovice, jako pověřený obecní úřad, přijímat kandidátní listiny...
11.07.2018 Potřebný počet podpisů »
Zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů Potřebné počty podpisů voličů na peticích podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jednotlivé obce patřící do správního obvodu...
10.07.201828.7.2018 Přerušení dodávky el. energie »
Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dovolujeme si Vás jménem společnosti E. ON Distribuce, a.s. upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nutné dočasně přerušit dodávku elektrické energie. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v příloze tohoto...
1.07.2018 Starostovy řádky … »
Vážení občané, chci Vás informovat o skutečnosti a to 29.června obec Bělov má zaregistrovanou žádost o podporu projektu do IROP: Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008976 Název projektu: Sociální bydlení v Bělově Projekt obsahuje kompletní rekonstrukci budovy č.p. 77 (obecní úřad) nově na sedm bytů a obecní úřad. Uzavírá se jedna etapa...
28.06.201828.7.2018 Rozpočtové opatření »
Rozpočtové opatření 2/2018
20.06.201823.7.2018 Povolení uzavírky »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), na základě žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na komunikacích a nařízení objížďky...
18.06.201827.6.2018 Pozvánka, 29. zasedání »
Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
29.05.201829.6.2018 Územní rozhodnutí č. 45/2018 »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2018 Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova na pozemku:...
29.05.201829.6.2018 Územní rozhodnutí č. 44/2018 »
ROZHODNUTÍ č. 44/2018 O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 návrh na změnu územního rozhodnutí na stavbu: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1.etapa na pozemku: pozemková...
29.05.201829.6.2018 Územní rozhodnutí č. 42/2018 »
Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sáídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2.etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1...
26.05.201829.6.2018 Usnesení »
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP17816/2015-525201/06 Č.j.: SPU 249700/2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o...

počet položek: 776