Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
12.03.201723.3.2017 Dopravní omezení: Rallye test »
V pátek 17. března a ve středu 22. března v době od 8:00 do 17:00 hod. proběhnou testovací jízdy „Škoda motosport“ – od bělovské studánky u Moravy přes les kolem žlutavského hřiště (viz mapka od pořadatelů). Celý testovací úsek komunikace bude zabezpečen pořadateli.
27.02.2017 Přerušení řízení »
Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno...
27.02.20178.3.2017 Pozvánka, 20. zasedání »
Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov –...
20.02.201720.3.2017 Zápis, 19. zasedání »
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 10. 2. 2017, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
20.02.2017 Vyrozumění o uloženém trestu »
Petr JANUŠKA – vyrozumění o uloženém trestu zákazu pobytu na území Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Okresního soudu ve Strakonicích žádost o spolupůsobení při výkonu trestu zákazu pobytu, který byl pravomocným rozsudkem uvedeného soudu uložen Petru Januškovi, nar. v Mělníku, trvale bytem Mělník, náměstí Míru 1/1. Trest...
20.02.2017 Výzva »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
20.02.2017 Dražební vyhláška »
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 29.07.2016, č.j. 32 EXE 1212/2016-10, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 26.04.2016, č.j. 6...
20.02.2017 Dražební vyhláška »
Mgr. Jan Beneš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha – západ, se sídlem Liborova 405/14, 169 00 Praha 6, pověřený vedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Kroměříži dne 29.07.2016, č.j. 32 EXE 1212/2016-10, podle pravomocného a vykonatelného exekučního titulu: usnesení Okresního soudu v Kroměříži ze dne 26.04.2016, č.j. 6...
10.02.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 »
Rozpočtové opatření 1/2017
10.02.2017 Plavební komora »
Rozhodnutí Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 679 81 801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha, zastoupené AQUATIS a.s., IČO 463 47 526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené...
10.02.2017 „Výhodné nabídky“ »
Vážení spoluobčané místní i přespolní dovolte mi jménem svým, jménem obecního úřadu Bělov i obecního úřadu Žlutava opětovně požádat o jednu drobnou, ale pro budoucnost velkou laskavost. Obě výše zmíněné obce provádíme Komplexní pozemkové úpravy v jejichž rámci mají být realizovány v extravilánu obcí ochranné prvky směřující zejména k zadržení...
1.02.201710.2.2017 Pozvánka, 19. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 10....

počet položek: 697