Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
22.05.2017 Změna telefonních čísel »
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti změnu telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích k datu 1. 6. 2017. Územní pracoviště v Otrokovicích: Podatelna (spojovatelka) 573 323 100, provolba 573 323 1xx Územní pracoviště v Luhačovicích: Spojovatelka 573 323 193, podatelna 573 323 177, provolba 573 323 1xx Ve Zlíně...
18.05.2017 Hospodaření DSO »
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Zprávu a závěrečný účet naleznete v příloze Ing. Ivan Mařák projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293,...
13.05.201724.6.2017 Záměr pronájmu, obchod »
Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.7.2017
13.05.201724.5.2017 Záměr pronájmu, sklad »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.77 za účelem skladu. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m2 uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále společné prostory...
13.05.20178.6.2017 Opatření obecné povahy 28/2017 »
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh: opatření...
10.05.2017 Nepronajatý majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu
2.05.2017 Pozvánka, 21. zasedání »
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
26.04.2017 Zveřejnění informací »

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
24.04.201729.5.2017 Vyhláška: správce daně »
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj ve dnech: pondělí od 8:00 do 17:00 hodin úterý od 8:00 do 13:00 hodin středa od 8:00 do 17:00...
24.04.2017 Oznámení: vodní lyžování »
OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK A NÁMITEK Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní...
13.04.2017 Starosta informuje, požár »
Krásný a ničím nerušený den. Včera ve večerních hodinách se udála v obci tragická uddálost – požár domu. Přes všechnu nepříjemnost s tím související od zranění nájemníka až po materiální škody vyplývají z celé události i pozitivní střípky se ukazující. Spoluobčané nejsou nevšímaví či lhostejné ke svému okolí, ba právě naopak, jejich okamžitá...
11.04.201717.4.2017 Oznámení: včely »
Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 13.4. – 15.4.2017.   Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území. Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844 Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D,...

počet položek: 714