Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
23.05.2018 Zprávu o přezkumu »
Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
21.05.2018 Výpočet vodného a stočného »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
21.05.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku »
Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 1.6.2018) a to buď písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu...
15.05.2018 Přechodné dopravní omezení »
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č....
14.05.201823.5.2018 Pozvánka: 28. zasedání »
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
7.05.2018 Veřejná vyhláška »
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále...
1.05.20185.5.2018 Očkování proti vzteklině »
V sobotu 5. května, před obchodem, od 9. do 10. hod. proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. Pravidelné očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Očkovací průkazy sebou. Zároveň bude zapisováno očkování králíků proti moru a myxomatóze.
25.04.20181.6.2018 Záměr prodeje »
Obec Bělov, Bělov 77, zastoupená starostou panem Jiřím Přecechtělem oznamuje záměr obce Bělov prodat „Jednoosou sklopnou vlečku“. Typ: „domácí výroba“ Váha: 650 kg Připojení: čep do závěsu-svořeň Rok výroby: nezjištěno Materiál vlečky: bočnice dřevo, rám – částečná koroze Technická způsobilost: bez SPZ Minimální cena: 6...
10.04.2018 Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2. etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha),...
9.04.2018 Oznámení: zahájení řízení »
Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova Kanalizační sběrač...
5.04.20185.5.2018 Aplikace přípravků »
Podle §51 odst. 1a zákona 326/2004 Sb. v platném znění, oznamujeme aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných pro včely, nebo aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné. Aplikace bude prováděna na pozemcích v okruhu 5 km od stanoviště Vašich včelstev v termínu: od 1.4. 2018 do 31.10.2018. Zemědělská...
14.03.2018 Plán společných zařízení »
Účel opatření Plán společných zařízení KoPÚ Bělov je navržen jako soustava dopravních, protierozních, vodohospodářských a ekologických opatření, tvořící rámec pro racionální hospodářské využívání území s ohledem na potřeby pozitivního vývoje a uspořádání venkovské krajiny. Zařízení ke zpřístupnění pozemků Jejich účelem je zajistit přístup ke všem...
8.03.201826.3.2018 Zápis 26. zasedání »
Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 31. 1. 2018, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Alois Daněk, Zdeňka Daňková, Zdeněk Nevařil, Martina Šimčíková, Ladislav Škrabal Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
28.02.20188.3.2018 Přerušení el. energie »
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie: Dne 08.03.2018 od 07:30 do 10:30 hod.
27.02.20187.3.2018 Pozvánka, 27. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 7. 3....
19.02.2018 Poplatky ’18 »
Výběr poplatků v roce 2018 Vážení spoluobčané. V letošním roce od 21.února do 30.dubna obecní úřad Bělov vybírá následující poplatky: Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 600,-kč, 900,-kč, 1.500,.kč a 2.300,- je poplatkem za každý dům, chatu či chalupu za zvolený způsob svozu a velikost nádoby. Poplatek za každého psa v domácnosti 200,-kč....
7.02.20188.3.2018 Nepropachtovaný majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu

počet položek: 756