Tříkrálová sbírka 2012

Tříkrálová sbírka 2012

  • 6. ledna 2012

I v letošním roce v Naší obci proběhne "Tříkrálová sbírka". Tuto největší dobrovolnickou dobročinnou akci pořádá Charita Česká republika. V roce 2012 se v celostátním měřítku uskuteč?uje již podvanácté.

Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn