Voda z Bělovské studánky není pitná

  • vyvěšeno: 26.9.2012
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zjištěné hodnoty překračují nejvyšší mezní hodnoty stanovené vyhláškou MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v ukazateli koliformní bakterie (indikátory fekálního znečištění) a Escherichia coli. Bez důkladného převaření vodu nelze používat jako vodu pitnou. Ostatní chemické ukazatele vyhovují požadavkům uvedené vyhlášky.

Upozornění na zhoršenou kvalitu bylo vyvěšeno přímo u studánky. Výsledky rozborů jsou zveřejněny na stránkách www.otrokovice.cz v sekci životní prostředí.

zdroj: otrokovice.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Bělovští opravili studánku

Bělovští opravili...

17. července 2007

Lojzova studánka 16
1

Lojzova studánka

10. července 2007