Voda z Bělovské studánky zůstává nadále pitná

  • 25. června 2020
  • Marek Přecechtěl
  • protokol
Voda z Bělovské studánky zůstává nadále pitná

Poslední provedené rozbory ze začátku června tohoto roku prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu.

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu. U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

autor: Ing. Jakub Hejtmánek
zdroj: www.otrokovice.cz/voda-z-belovske-studanky-zustava-nadale-pitna/d-16884

Komentáře

  1. reagovat »

    Kolektiv přátel sirného pramene
    25.6.2020

    Po poslední návštěvě u studánky jen zklamání. . Ze tří překližkových cedulí na podtrestenských studánkách odolala už jen jediná. Vandalismus u studánek pokračuje a tady na bělovské zvláště. Končíme s vyvěšováním aktuálních rozborů vody na této studánce. A je nám to docela líto. Cedule je zničená a neopravitelná, proto rozbory vody už nebude kde vyvěšovat. Ještěže obrázek Marie Štípské jako zázrakem odolává. Otázka je pouze – do kdy? Oli. – KPSP-

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Voda z Bělovské studánky není pitná

Voda z Bělovské...

26. září 2012

Bělovští opravili studánku

Bělovští opravili...

17. července 2007

Lojzova studánka 16
1

Lojzova studánka

10. července 2007

Oznámení: MUDr. Zezula
Oznámení: MUDr. Zezula
Výstava drobného zvířectva
Výstava drobného zvířectva