Voda z Bělovské studánky je pitná

  • 18. listopadu 2019
  • Marek Přecechtěl
  • protokol
Voda z Bělovské studánky je pitná

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu.

U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Na výsledky rozboru se můžete podívat v přiloženém protokolu.

zdroj: www.otrokovice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=11673&id=15284&n=voda-z-belovske-studanky-je-pitna

Komentáře

  1. reagovat »

    Kolektiv přátel sirného pramene
    19.11.2019

    Františka na studánku stále poukazovala, aby to někdo (třeba hasiči) opravil. Nakonec se to na několikátý pokus podařilo Pavlovi s nedocenitelnou pomocí a podporou od Zbyňka. Pak na konci zimy přišel Miloš, který občas zútulní kolem studánky. A KPSP se snaží vyvěšovat aktuální rozbory vody. Byla je a bude to práce, ale s každým dobrým rozborem vody je potěšením, že občasná péče o tuto žlutavskou studánku u Bělova není zbytečná. Tak i tak, patron studánky chybí, proto uvítáme a třeba i zaučíme zájemce, který by to toho šel opravdově a o studánku se staral jako řádně vyznačený studánkář na webu estudanky.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Výstava fotografií
Výstava fotografií
Hobby burza
Hobby burza