Voda z Bělovské studánky není pitná

Voda z Bělovské studánky není pitná


Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zjištěné hodnoty překračují nejvyšší mezní hodnoty stanovené vyhláškou MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v ukazateli koliformní bakterie (indikátory fekálního znečištění) a Escherichia coli. Bez důkladného převaření vodu nelze používat jako vodu pitnou. Ostatní chemické ukazatele vyhovují požadavkům uvedené vyhlášky. Upozornění na zhoršenou kvalitu bylo vyvěšeno přímo u studánky. Výsledky rozborů jsou zveřejněny na stránkách www.otrokovice.cz v sekci životní prostředí. zdroj: otrokovice.cz

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

První zvonění
První zvonění
Mgr. Dana Novotná
Mgr. Dana Novotná

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.