Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

  • 4. ledna 2014

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům ji v roce 2014 můžeme uspořádat už počtrnácté.

Komu sbírka pomůže?

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Kdo koleduje?

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) . Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka.

My tři králové jdeme k vám,
štěstí zdraví přejeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli zdaleka

Zdaleka je cesta naše,
do Betléma mysl naše.

Co ty, černej, stojíš vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.

A já černej vystupuju
a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem
a Nový rok vám vinšujem.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn