My tři králové …

My tři králové …

  • 28. února 2017

Nový rok hned od samého začátku vzala pevně do své nadvlády "Paní zima". Tříkrálový koledníci se Jí však nezalekly a statečně s pokladničkami a písní "My Tři králové..." vyrazily v sobotu 7. 1. do ulic našich obcí. Dům od domu přinášely požehnání.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou do sbírky a poskytli koledníčkům útočiště před mrazivým počasím. Velice nás těší, že jsou stále lidé, kteří mají dobré srdce a nemyslí jen na své pohodlí.

Velký dík náleží koledníkům a vedoucím skupinek.

Díky vám všem může Charita pomáhat potřebným.

obecčástka
Kvasice53.325,- Kč
Nová Dědina9.141,- Kč
Sulimov7.126,- Kč
Karolín7.127,- Kč
Bělov6.141,- Kč
Celkem83.393,- Kč

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn