Photo by Hans Reniers on Unsplash

Voda z Bělovské studánky je pitná

  • 31. března 2019
  • Marek Přecechtěl
  • protokol
Voda z Bělovské studánky je pitná

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je voda nezávadná nejen podle mikrobiologických ukazatelů, nevyskytují se v ní koliformní bakterie, enterokoky ani bakterie Escherichia coli, ale také fyzikální a chemické a ukazatele splňují požadavky pro pitnou vodu.

U zdejší vody byly jak po stránce mikrobiologické tak po stránce chemické prokazatelně dodrženy požadavky vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Na výsledky rozboru se můžete podívat v přiloženém protokolu.

Zdroj, podrobnosti: otorkovice.cz
Zveřejnil: Ing. Jakub Hejtmánek

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Bělovští opravili studánku

Bělovští opravili...

17. července 2007

Lojzova studánka 16
1

Lojzova studánka

10. července 2007

Film: Zelená kniha
BIKECORE