Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště

Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště

Zachovat zeleň a přírodní ráz Štěrkoviště, ale zároveň tuto oblast zmodernizovat a zajistit tak vyšší komfort pro její návštěvníky. To by mělo být výsledkem kompletní revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště. O nové podobě oblasti rozhodli členové Rady města Otrokovice na svém posledním jednání.

Revitalizace Štěrkoviště bude vzhledem k finančním prostředkům postupná a je rozdělena na tři oblasti.  „Přístupové chodníky a parkoviště, dále opevnění východního břehu vodní plochy včetně vybudování mlatové stezky pro pěší (tím bude obnovena možnost volného pohybu kolem celé vodní plochy Štěrkoviště) a  rekonstrukce stávající rekreační části,“ řekla Dita Doleželová z odboru rozvoje města. (viz příloha Štěrkoviště – celkové schéma)

Samotná rekreační část je dále také rozdělena do tří etap, kdy první etapou jsou objekty nevyžadující dlouhou legislativní přípravu a je možné přistoupit k realizaci ještě v letošním roce. „První vlaštovkou potěšíme naše děti, a to jak nejmenší, tak i starší vybudováním nového dětského hřiště s velmi zajímavými a neotřelými herními prvky včetně bezpečných dopadových ploch a to ještě před zahájením letní sezóny. Dále je zájem v letošním roce také o zkvalitnění přímého přístupu do vody jak plážemi, tak i obnovením stávajících  betonových vlnolamů formou dřevěných mol a odpočinkových teras včetně úpravy písčité pláže pro nejmenší a samostatných kruhových mol plovoucích na hladině,” uvedla starostka Hana Večerková. (viz příloha Vizualizace)

Druhá etapa se zabývá projektovou přípravou nových objektů zázemí rekreační oblasti, a to zejména nové hlavní budovy se zázemím pro správce oblasti a restaurací s vyhlídkou v místě již skoro zapomenutého příměstského tábora. Dále bude projekt zahrnovat nové vstupy do areálu, bufety a především nové sociální zázemí pro rekreanty. Modernizací projde stávající sportovní vybavení – hřiště pro plážový volejbal, streetball a ping pong, a nově i plochu pro street workout. Nové, moderní a účelné objekty zázemí plně nahradí dožilé stávající stavby v řešené oblasti s respektováním a využitím stávajících inženýrských sítí, což výrazně sníží náklady na jejich vybudování. 

Třetí etapa pak ukazuje výhledové možnosti využití a případné doplnění rekreační části např. rekonstrukce vodního světa, terasa nad vodou apod. (viz příloha Schéma Štěrkoviště – rekreační část).

Během rekonstrukce dojde ke zlepšení rekreačních ploch, ploch pro sport a také ke zvýšení komfortu při užívání vodní plochy. „Cílem kompletní rekonstrukce oblasti není zatraktivnění Štěrkoviště z důvodu rozvoje cestovního ruchu, ale za zásadní považuji poskytnout modernizovaný rekreační prostor pro obyvatele města,“ upřesnila starostka.

Celková revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště je naplánována na pět let. „K tomuto účelu chceme vyčleňovat v každém roce pět až deset milionů korun z rozpočtu města. Rovněž se budeme ucházet o dotační tituly, přestože na rekonstrukce tohoto typu jsou v současné době udělovány nízké částky,“ vysvětlila závěrem způsob financování starostka.

Další informace, zdroj:
Romana Pastuszková
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
pastuszkova@muotrokovice.cz 
www.otrokovice.cz 

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - banner Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Informace o dočasném uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu Otrokovice
Informace o dočasném uzavření pracoviště občanských...
Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021
Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021

Podobné

Informace o dočasném uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu... »

Informujeme občany, že ve dnech 6. – 12. dubna 2021 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště občanských...

Marek Přecechtěl - 31.3.2021 - Městský úřad Otrokovice

Úpravy krizových opatření »

Vláda nově stanovila podmínky volného pohybu osob. Platné jsou od 24. dubna 2020. Všechny tyto výjimky jsou povoleny za...

Marek Přecechtěl - 25.4.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice

Městský úřad bude 20. dubna otevřen. Je ale nutné dodržovat stanovená pravidla »

Jak zajistit provoz úřadu, aby byla zajištěna bezpečnost veřejnosti ale i úředníků doporučilo obcím Ministerstvo...

Marek Přecechtěl - 17.4.2020 - Městský úřad Otrokovice

Ministerstvo zdravotnictví umožnilo konzumovat potraviny na veřejnosti »

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým od 11. dubna 2020 uděluje výjimku ze zákazu volného...

Marek Přecechtěl - 11.4.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice Ministerstvo zdravotnictví

Městský úřad Otrokovice je až do 19. dubna uzavřen »

Od 16. března je Městský úřad Otrokovice uzavřen. Nejnutnější záležitosti si mohou občané vyřídit po telefonickém...

Marek Přecechtěl - 10.4.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice

Zákaz volného pohybu se zmírňuje »

Novou výjimku ze zákazu pohybu volných osob stanovilo mimořádným opatřením Ministerstvo zdravotnictví dne 6. dubna. Od...

Marek Přecechtěl - 7.4.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice Ministerstvo zdravotnictví

Nyní je povolen provoz domácích potřeb. Musí ale prodávat ochranné pomůcky »

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým od 2. dubna 2020 udělilo další výjimku ze zákazu...

Marek Přecechtěl - 2.4.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice

Městský úřad Otrokovice je až do 24. března uzavřen »

Od dnešního dne je Městský úřad Otrokovice uzavřen. Nejnutnější záležitosti si mohou občané vyřídit po telefonickém...

Marek Přecechtěl - 16.3.2020 - COVID-19 Městský úřad Otrokovice