Úřední úkony týkající se místních komunikací v obci Bělov vyřídíte v Otrokovicích

Úřední úkony týkající se místních komunikací v obci Bělov vyřídíte v Otrokovicích


Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství bude od ledna příštího roku příslušným silničním správním úřadem pro činnosti týkající se místních komunikací v obci Bělov. Vyplývá to z uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi Otrokovicemi a Bělovem, kterou schválil Krajský úřad Zlínského kraje.

Mezi úkony, které budou nově spadat pod Otrokovice, jsou nejčastěji vyřizovány:

  • povolení sjezdu (povolení komunikačního připojení),
  • povolení zvláštního užívání – umístění sítí do tělesa místní komunikace; překopy; protlaky; umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám místních komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.); provádění stavebních prací; reklama; zřizování vyhrazeného parkování; zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení; pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí,
  • povolení umístění pevné překážky na místní komunikaci,
  • zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a vyřazení místní komunikace z této kategorie.

Jednání s obcí Bělov se ale žadatelé ve většině případů nevyhnou. Pro většinu úkonů je totiž potřeba vyjádření či souhlas obce.

Další informace:
Lenka Vaculová
tisková mluvčí města Otrokovice
+420 723 606 758, +420 577 680 449
vaculova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Dovolená: MUDr. Bláhová
Dovolená: MUDr. Bláhová
COVID-19: Prožijte Vánoce bezpečně
COVID-19: Prožijte Vánoce bezpečně

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.