Pozvánka – Mikulášská besídka

  • 23. listopadu 2007
  • Marek Přecechtěl

ČSŽ Bělov pořádá v sobotu 15. 12. 2007 od 15.00 hodin na obecním areále Mikulášskou besídku. Zveme tímto děti, rodiče i prarodiče. Dětem do 15 - ti let zajištěn dárkový balíček.

Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš či svatý Mikuláš z Myry v Lykii byl biskup pověstný tajným rozdáváním těm, kdo to potřebovali. Jeho svátek připadá v západní liturgické tradici na 6. prosinec a oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků dětem. Svatý Mikuláš je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, lukostřelců, dětí, prostitutek, lékárníků, právníků a vězňů a jako patron Ruska, Lotrinska a města Amsterdamu.

Život
Mikuláš se stal kolem roku 300 v mladém věku biskupem lykijského města Myra (nyní Derbe v Turecku). Záhy na to propuká za Galeria Valeria Maximina pronásledování křesťanů; i Mikuláš byl kolem roku 310 uvězněn. Zapojil se aktivně do jednání 1. nikajského koncilu (325). Mikuláš zemřel 6. prosince mezi lety 345 a 351.

Úcta a tradice
Úcta ke sv. Mikuláši se šířila, k největšímu rozmachu úcty k sv. Mikuláši dochází od 8. století v Rusku, jehož je patronem. Postupně se pak jeho kult šíří i do slovanských zemí a od 10. století do Evropy, zvláště Německa, Francie a Anglie. Italští námořníci ukradli roku 1087 ostatky biskupa Mikuláše ze sarkofágu v Myře a přenesli je do Bari. Prázdný sarkofág je dodnes k vidění v Demre. Kryptu s Mikulášovými ostatky posvětil roku 1089 papež Urban II. Na Východě je dodnes sv. Mikuláš nejuctívanějším svatým po Panně Marii.

Tradice spojené s Mikulášovou osobou jsou velmi pestré. V předvečer svátku navštěvuje bělovousý muž (původně často v doprovodu čeledína Ruprechta) děti a obdarovává je či kárá. Krajově i národnostně se tyto tradice liší. Dnes je doprovázen anděly a čerty.

Mikuláš je zobrazován jako starší biskup s vousem; na Východě je zobrazován holohlavý. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Tento atribut je spojen s legendou, podle níž šlechtic poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem po jednom sáčku ze zlaťáky, takže mohly ukončit svou činnost a vdát se.

V celé Evropě nacházíme často cykly se scénami z Mikulášova života - např. v Kostnici z 15. století nebo v kostele Panny Marie v Gdaňsku.

zdroj: článek Svatý Mikuláš, Wikipedia.cz

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

MUDr. Bláhová žádá své pacienty … »

MUDr. Bláhová žádá své pacienty, aby vzhledem k epidemii COVID-19 odložili neakutní návštěvu ordinace zhruba o měsíc. Zároveň doporučuje využít možnosti zasílat recepty na léky...

1.3.2021 - banner COVID-19 Kvasice oznámení

Od 1. března nepojedou žádné školní spoje....»

V přímé reakci na nová vládní nařízení, kterými se přerušuje dosavadní prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol i provoz mateřských škol, nebude Dopravní společnost...

27.2.2021 - dszo

Oznámení: uzavření místní komunikace »

Ve středu 3. 3. 2021 bude v době od 8.00 do 16.00 hod. uzavřena místní komunikace v prostoru mezi pěší lávkou přes Moravu a kynologickým klubem. Důvodem jsou práce na odstranění...

25.2.2021 - lávka oprava komunikace

Prodej drůbeže »

Drůbežárna Prace bude ve čtvrtek 4. března 2021 ve 12:30 hod. u obchodu prodávat: mladé červené kuřice, slepice ve snášce, krmivo pro nosnice a králíky,vitamínové doplňky,dále pak...

24.2.2021 - drůbež prodej

Dobrovolní hasiči významně přispívají k...»

Stejně jako v letech předchozích, tak i nyní rekapitulujeme činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve Zlínském kraji a počty zásahů, na kterých se v průběhu roku...

5.2.2021 - SDH

další aktuality »
Cyklostezka do Kvasic
Cyklostezka do Kvasic
Informace z knihovny
Informace z knihovny

Podobné

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen Bělov v sobotu 30. listopadu uspořádal na obecním areálu „Mikulášskou nadílku“ s...

Marek Přecechtěl - 1.12.2019 - ČSŽ mikulášská nadílka

Stavění obecní májky »

V úterý 30. dubna proběhlo slavnostní stavění obecní májky na obecním areále za obchodem. Výška obecní májky: 16 m...

Marek Přecechtěl - 1.5.2019 - ČSŽ obecní májka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen Bělov v neděli 2. prosince uspořádal na obecním areálu „Mikulášskou nadílku“ s ohňostrojem a...

Marek Přecechtěl - 7.12.2018 - ČSŽ mikulášská nadílka

Dobrodružná cesta za pokladem »

V sobotu 8. září uspořádal ČSŽ Bělov a SDH Bělov „Dobrodružnou cestu za pokladem“. Děti si vyzkoušely...

Marek Přecechtěl - 8.9.2018 - ČSŽ dětský den

Dobrodružná cesta za pokladem »

Český svaz žen a Sbor dobrovolných hasičů v Bělově zvou všechny odvážné děti a rodiče na „Dobrodružnou cestu za...

Marek Přecechtěl - 1.9.2018 - ČSŽ

Stavění májky »

V pondělí 30. dubna proběhlo slavnostní stavění obecní májky na obecním areále za obchodem. Strom na máj byl pokácen na...

Marek Přecechtěl - 30.4.2018 - ČSŽ obecní májka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen Bělov v sobotu 2. prosince pořádal tradiční „Mikulášskou nadílku“ s výrobou vánočních ozdob,...

Marek Přecechtěl - 4.12.2017 - ČSŽ knihovna mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen v Bělově srdečně zve všechny děti, rodiče i široké obyvatelstvo do budovy Obecního úřadu, kde proběhne v...

Marek Přecechtěl - 13.11.2017 - ČSŽ pozvánka

Stavění májky »

V neděli 30. dubna, odpoledne na obecním areálu proběhlo tradiční stavění obecní májky. Po celou dobu trvání akce, až...

Marek Přecechtěl - 2.5.2017 - ČSŽ obecní májka

Mikulášská nadílka »

V sobotu 26. listopadu uspořádal Český svaz žen Bělov, na obecním areálu „Mikulášskou nadílku“. Pro děti...

Marek Přecechtěl - 27.11.2016 - ČSŽ mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen v Bělově zve všechny děti, rodiče i široké obyvatelstvo na „Mikulášskou nadílku“, která...

Marek Přecechtěl - 22.11.2016 - ČSŽ mikulášská nadílka

Stavění májky »

V sobotu 30. dubna v odpoledních hodinách proběhlo na obecním areálu tradiční stavění obecní májky s pálením...

Marek Přecechtěl - 1.5.2016 - ČSŽ obecní májka

Mikulášská nadílka »

V sobotu 28. listopadu ČSŽ Bělov uspořádal tradiční mikulášskou nadílku spojenou s rozsvícením vánočního stromu a...

Marek Přecechtěl - 28.11.2015 - ČSŽ mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen v Bělově srdečně zve všechny děti, rodiče i široké obyvatelstvo dne 28. 11. 2015 od 15.00 hodin na...

Marek Přecechtěl - 12.11.2015 - ČSŽ mikulášská nadílka pozvánka

Stavění májky »

Ve čtvrtek 30. dubna od 17. hodin proběhlo na obecním areálu stavění obecní májky s pálením čarodějnic. Papírovou...

Marek Přecechtěl - 30.4.2015 - ČSŽ obecní májka

Bělovský karneval »

OÚ, ČSŽ a SDH BĚLOV uspořádal v sobotu 31. ledna 2015 dětský karneval. Děti využily zimní odpoledne a zablbly si v...

Marek Přecechtěl - 31.1.2015 - ČSŽ bělovský klub dětský den

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen Bělov uspořádal v neděli 30. listopadu od 15. hodin „Mikulášskou nadílku“ pro děti a další obyvatelstvo...

Marek Přecechtěl - 30.11.2014 - ČSŽ mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen v Bělově srdečně zve všechny děti, rodiče i široké obyvatelstvo dne 30. 11. 2014 od 15,00 hodin na...

Marek Přecechtěl - 23.11.2014 - ČSŽ mikulášská nadílka

Stavění májky »

Ve středu 30. dubna proběhlo tradiční stavění máje na obecním areálu.

Marek Přecechtěl - 30.4.2014 - ČSŽ obecní májka SDH

Mikulášská nadílka »

Český svaz žen připravil na sobotu 30. listopadu – „Mikulášskou nadílku“. Děti vyráběly vánoční...

Marek Přecechtěl - 30.11.2013 - ČSŽ mikulášská nadílka