Provozní řád modelářského letiště Bělov

Provozní řád modelářského letiště Bělov


Provozovatel: MODEL KLUB OTROKOVICE z.s., IČ: 617 16 154

 1. Modelářské letiště smí k provozu leteckých modelů používat členové MODEL KLUB OTROKOVICE z.s., příp. osoby spolkem pověřené.
 2. Každý člen klubu má právo si na letový den pozvat rodinné příslušníky a jednoho hosta provozujícího model - pilota. Pilot (host i člen spolku) svou činnost provozuje na vlastní odpovědnost (zejména provoz modelů). Hosté a hostující piloti musí také dodržovat tento provozní řád. Také pohyb po letišti je na vlastní nebezpečí a při provozu modelů je zakázán. Vztahuje se to i na psi a další domácí zvířectvo. Za chování pozvaného hosta odpovídá člen klubu, který jej pozval a při jeho létání musí být přítomen. Za dodržení podmínek je zodpovědný pilot modelu dle obecně platných předpisů.
 3. Modely a jejich provoz se řídí pravidly FAI a to jak bezpečnostními tak technickými. Modely musí být v bezvadném technickém stavu a motorové modely nesmí překročit povolenou hlučnost.
 4. Používat je možné jen platné modelářské frekvence. Před zapnutím RC soupravy musí každý modelář umístit na desce kanálů své označení, a pokud je již kanál obsazen nesmí modelář soupravu zapnout. Toto je možné až po uvolnění kanálu. U přenosové frekvence 2,4 GHz toto pravidlo neplatí. Nezapomínáme rovněž na provoz modelů na sousedních kanálech, které mohou být ovlivněny případnými interferencemi či „rozladěností“ souprav. Před společným létáním je třeba tyto možnosti případného rušení vyzkoušet ještě před vzletem na zemi.
 5. Letiště je možno používat každý den, modely se spalovacími motory mohou byt provozovány pouze 2 najednou, a po dobu provozu mohou současně běžet jen dva spalovací motory. Modely se spalovacími motory mohou provozovat pouze členové spolku. K létání je možné využít 3 letové prostory, a to na delší straně letiště (modely se spalovacím motorem) a v předpolí obou kratších stran. Je zakázáno létat v prostoru nad a za komunikací Jez- Bělov a Bělov - Kvasice. Také pří startu, létání a přistání se nesmí model dostat za vytyčenou dráhu směrem k této komunikaci! Viz nákres letiště.
 6. Pořadí letů určuje pořadí příchodů na letiště a dohoda mezi piloty.
 7. Je zakázáno znečišťovat plochu a prostor letiště odpadky, palivem, zbytky modelů a nedopalky, veškeré odpadky si musí majitel odvézt s sebou. Při provozu modelů je pohyb diváků a cizích osob v letovém a řídícím prostoru zakázán. Vztahuje se i na zvířata, tento pohyb po ploše je na vlastí nebezpečí a za případné škody na zdraví a majetku plně odpovídá narušitel nebo odpovědná osoba.
 8. Každý létající pilot se musí zapsat do letové knihy. Mimořádné události se do této knihy musí uvést pro případ řešení s pojišťovnou nebo jiným orgánem.
 9. Při plánovaných akcích, závodech, sečení trávy, brigádách a jiné činnosti v rámci údržby, je zákaz běžného letového provozu. V těchto případech určuje pravidla předseda či správce letiště, nebo člen spolku zajišťující údržbu.
 10. Piloti a jejich pomocníci nesmí být při létání pod vlivem alkoholu nebo jiných podobně působících látek či být jinak abnormálně ovlivněny nestandardními okolnostmi.
 11. Poslední odcházející člen klubu doplní letovou knihu časem odchodu, zkontroluje uložení desky na kanály a ostatních zařízení, čistotu plochy a zabezpečení zázemí uzamčením.
 12. V případě akcí pořádaných spolkem mohou být stanoveny individuální pravidla letového provozu.

Důležité telefony
Předseda klubu : 732 545 336
Místopředseda klubu : 602 718 123
Správce letiště : 608 234 123

Provozní doba letiště:

 • Modely se spalovacím motorem všední dny: 9.00 – 20.00 hod.
 • Modely se spalovacím motorem víkendy, svátky: 9.00 – 18.00 hod.
 • Elektrolety a nehlučné modely 7.00 – 21.00 hod.
 • Noční lety možné jen s nehlučnými a osvětlenými modely po dohodě.

Schváleno výborem klubu dne 5.10.2020
Toto modelářské letiště vzniklo za podpory Zlínského kraje.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Historické dny na Hradě Kurovice 2021
Historické dny na Hradě Kurovice 2021
Myslivecké odpoledne na myslivně v Kvasicích
Myslivecké odpoledne na myslivně v Kvasicích

Podobné

Modeláři: Otevírání nebe

18.05.2024 Bělov, modelářské letiště

Pozvánka: letecký den, lety vrtulníkem

15.07.2023 - 16.07.2023 Modelářské letiště Bělov

Pozvánka: Přehlídka leteckých modelů a létání

17.07.2022 Bělov, modelářské letiště

Pozvánka: Lety vrtulníkem pro veřejnost

16.07.2022 Bělov, modelářské letiště

Přátelské polétání

25.07.2021 Modelářské letiště

Přátelské polétání

25.07.2020 modelářské letiště, Bělov

Pozvánka: zavírání nebe

26.10.2019 Modelářské letiště Bělov

Světový pohár modelů F3A

14.06.2019 - 16.06.2019 Modelářské letiště, Bělov

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.