Obecní areál


Stavební úpravy objektu čp. 147, dle projektu: Ing. Josefa Boudy, Napajedla

Popis objektu

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Vnitřní rozměr sálu je 10,70 x7,17 m. Nosné obvodové zdivo je tl.250 mm (Cd-M,CD-INA), světlá výška sálu cca 3,05 cm.

Strop je z ocelových válcovaných profilů I160 á1,30 m a keramických desek Hurdis s patkami. Nosníky jsou obetonovány na výšku (vč.I) 250 mm a šířku 270 mm.

Na Hurdiskách je vrstva izolace ze skelné vaty,násyp ze škváry s příměsí písku a cementový potěr. Konstrukce střechy je podepřena přes střední vaznice o sloupek a bačkoru, přes kterou je zatížení přenášeno na strop.

Nosníky stropu jsou zjevně poddimenzovány, nevyhoví na žádný mezní stav a pro nadměrný průhyb musel být strop provizorně podepřen

Posouzení

Byl proveden přepočet nosníků stropu včetně zatížení od konstrukce střechy na současně platné zatížení sněhem, který potvrdil, že stávající strop nevyhovuje na MSÚ, ani MSP. Vzhledem k míře poddimenzování prvků není dodatečné zesilování konstrukce vhodné.

Navržené řešení spočívá v odděleném vynesení zatížení střechy dvojicí nosníků (2xU200) uložených s mezerou nad stropem. Bačkora bude odstraněna.

Ve stávajícím stropu budou odstraněny hurdisky s celou skladbou stropu – ponechány budou pouze obetonované nosníky.

Do mezer budou osazeny nové nosník y I200 s novou pochozí vrstvou (fošny 40 mm, 2xOSB 22 mm) a zavěšeným podhledem (SDK).

Závěr

Stávající strop nad společenským sálem nevyhovuje podle normových kriterií a je nutné ho částečně odstranit a nahradit novou nosnou konstrukcí. Budou ponechány pouze obetonované původní nosníky vzhledem k zachování stability stěn, štítu a krovu a budou odstraněny
jednotlivá stropní pole. Bourání je třeba provádět po malých úsecích ve všech polích současně a zamezit tak vybočení jednotlivých nosníků. Do vzniklých mezer budou osazeny nové nosníky I200, na které bude provedena pouze lehká podlaha např. z fošen tl. 40 mm. Pod nosníky bude zavěšen podhled. (SDK 15 mm).

Současně je nutné vynést zatížení od krovu odděleně od stropu. To bude provedeno dvojicí U200 osazených kolem sloupku s převázáním 2xU80 v kolmém směru. Prošrubování přes sloupek pomocí 2xM16. Roznášecí bačkora bude odstraněna.

Při rozebírání konstrukcí je třeba dodržet platné bezpečnostní předpisy, především vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zák.č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

Pro bourané konstrukce ve výškách sestavit podpůrné bednění.


Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17
Záhlinický pivovar
Záhlinický pivovar
Loading...
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál
Obecní areál

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.