Žít krajinou, zpravodaj SPÚ

Žít krajinou, zpravodaj SPÚ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čtete první letošní vydání elektronického zpravodaje Státního pozemkového úřadu.

V návaznosti na klimatické změny se dnes pojem pozemkové úpravy skloňuje stále častěji. Kvůli intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti máme v České republice největší půdní bloky v Evropě, což má bohužel vliv na vodní režim krajiny a následné negativní jevy jako erozi půdy, povodně či dlouhá období sucha.

Realizací pozemkových úprav se příroda umí se změnami i zemědělskou činností snáze vypořádat.

V dnešním čísle si proto připomeneme, co to jsou pozemkové úpravy, jak umí krajině pomoci a kde a jak o ně požádat. Představíme vám na příkladech dobré praxe, co to jsou biocentra a bio koridory a jak je důležité nahlížet do minulosti, například pomocí historických map. Někdy totiž stačí do krajiny jen vrátit to, co tam bylo v minulosti a co se, třeba již zmiňovanou kolektivizací, zlikvidovalo.

Ukážeme vám i výsledek více jak roční spolupráce s Národním zemědělským muzeem. Brožury Voda, Půda sice prioritně cílí na ty nejmladší, ale věřím, že se budou líbit i vám. A pokud jste v posledních letech některou z expozic muzea nenavštívili, tak vám návštěvu srdečně doporučuji.

Přeji vám příjemné čtení a těším se na vaše podněty či dotazy.

Ing. Martin Vrba
Ústřední ředitel Státního pozemkového úřadu

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Státní pozemkový úřad – Usnesení

Státní pozemkový...

1. července 2019

Usnesení

Usnesení

26. září 2018