DSO – finální návrh rozpočtu na rok 2009

  • 16. listopadu 2008
  • Marek Přecechtěl
DSO - finální návrh rozpočtu na rok 2009
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě předkládá finální návrh rozpočtu na rok 2009 a návrh rozpočtového výhledu na období 2010 – 2012.
Finální návrh rozpočtu na rok 2009
??ádek Položka Závazný ukazatel / název položky CELKEM
      Minimální v Kč
P   Příjmy celkem 1 891 000 Kč
P.2.   Neda??ové příjmy 41 000 Kč
  2139 Příjmy z pronájmu majetku 40 000 Kč
  2141 Příjmy z úroků 1 000 Kč
P.4.   Přijaté transfery 1 850 000 Kč
  4121 Přijaté transfery od obcí 350 000 Kč
  4122 Přijaté transfery od krajů – neinvestiční 315 000 Kč
  4222 Přijaté transfery od krajů – Investiční 1 185 000 Kč
   
  Maximální v Kč
V   Výdaje celkem 2 830 000 Kč
V.5.   Běžné výdaje 1 428 000 Kč
  5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 340 000 Kč
  5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 88 400 Kč
  5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 30 600 Kč
  5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000 Kč
  5136 Knihy učební pomůcky a tisk 2 000 Kč
  5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0KČ
  5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 110 000 Kč
  5161 Služby pošt 3 000 Kč
  5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 18 000 Kč
  5163 Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění 10 000 Kč
  5164 Nájemné 7 000 Kč
  5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15 000 Kč
  5167 Služby školení a vzdělávání 15 000 Kč
  5169 Nákup ostatních služeb 718 000 Kč
  5171 Opravy a udržování 5 000 Kč
  5172 Programové vybavení 4 000 Kč
  5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000 Kč
  5175 Pohoštění 2 000 Kč
  5176 Účastnické poplatky na konference 8 000 Kč
V.6.   Kapitálové výdaje 1 402 000 Kč
  6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazeného 1 402 000 Kč
 
F   Financováni celkem 939 000 Kč
Hospodaření svazku obcí v roce 2009
Položka Celkem
Příjmy celkem 1 891 000 Kč
Výdaje celkem 2 830 000 Kč
Financování celkem 939 000 Kč
Výsledek hospodaření 40 000 Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12.2009) 660 000 Kč
Finální návrh rozpočt. výhledu na období 2010 – 2012
??ádek Název položky Rok
2010 2011 2012
P1 Neda??ové příjmy 41 000 Kč 41 000 Kč 41 000 Kč
  – příjmy z úroků 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč
  – příjmy z pronájmu majetku 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč
P2 Přijaté transfery celkem 1 966 000 Kč 1 966 000 Kč 1 966 000 Kč
  – od obcí(dle počtu obyvatel členských obcí) 466 000 Kč 466 000 Kč 466 000 Kč
  – od krajů 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč
P1+P2 Příjmy celkem 2 007 000 Kč 2 007 000 Kč 2 007 000 Kč
         
V1 Běžné výdaje 900 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč
V2 Kapitálové výdaje 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč
V1+V2 Výdaje celkem 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč
 
F Financování celkem (stav na počátku období) 660 000Kč 467 000 Kč 274 000 Kč
 
P+F-V Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12) 467 000 Kč 274 000 Kč 81 000 Kč
V Uherském Hradišti dne 14.11.2008 Ing. Jiří Durďák projektový manažer

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Pochůzka s lampiónem
Pochůzka s lampiónem
Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka

Podobné

DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24 »

Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2022 –...

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

DSO: Návrh rozpočtu, ’21 »

Nedaňové příjmy, Přijaté transfery, Běžné výdaje, Kapitálové výdaje, atd.

Marek Přecechtěl - 26.11.2020 - Baťův kanál DSO

Baťák pozpátku »

program: neděle 26.7.2020 08:00 – 09:00 0 km Kojetín start10:00 – 10:30 6 km Kroměříž12:30 – 14:30 14...

Marek Přecechtěl - 15.7.2020 - Baťův kanál

DSO: rozpočtové opatření »

Rozpočtové opatření č. 1 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2020 –...

Marek Přecechtěl - 25.6.2020 - Baťův kanál

DSO: Závěrečný účet »

Marek Přecechtěl - 5.6.2020 - Baťův kanál

Schválený rozpočet DSO »

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku...

Marek Přecechtěl - 8.1.2020 - Baťův kanál

Obchvat Otrokovic a Baťův kanál »

Obchvat Otrokovic bude dřív. Baťův kanál delší, slíbil ministr Stavební práce na prodloužení vodní cesty Baťův kanál...

Marek Přecechtěl - 23.7.2019 - Baťův kanál Otrokovice

DSO: rozpočtové opatření »

Rozpočtové opatření č. 1/2019 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018 ...

Marek Přecechtěl - 27.2.2019 - Baťův kanál

Plnění rozpočtu DSO »

Rozpočtové opatření č. 4 a plnění rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro...

Marek Přecechtěl - 16.1.2019 - Baťův kanál

Schválený rozpočet DSO »

Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2019

Marek Přecechtěl - 16.1.2019 - Baťův kanál

Veřejná vyhláška »

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona...

Marek Přecechtěl - 15.1.2019 - Baťův kanál veřejná vyhláška

DSO: Zpráva o hospodaření »

Zpráva č. 417/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní...

Marek Přecechtěl - 7.1.2019 - Baťův kanál

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019 »

Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2019.

Marek Přecechtěl - 27.11.2018 - Baťův kanál

10 let lodi Morava »

Oslavte s námi výročí 10 let lodi Morava v sobotu 16. června 2018 od 15.00 hodin v přístavišti ve Spytihněvi. Oslava je...

Marek Přecechtěl - 1.6.2018 - Baťův kanál

Zprávu o přezkumu »

Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní...

Marek Přecechtěl - 23.5.2018 - Baťův kanál

Baťákova regata »

Oslavte s námi výročí 80 let od dokončení vodní cesty Baťův kanál! v úterý dne 8. května 2018 od 13.00 hodin v...

Marek Přecechtěl - 3.5.2018 - Baťův kanál

Ocenění BK »

Baťův kanál získal v prestižní soutěži TTG CZECH TRAVEL AWARDS 2017 2. místo v kategorii Nejlepší trasa jako turistický...

Marek Přecechtěl - 27.4.2018 - Baťův kanál

Přání »

Příjemné prožití vánoční svátků a šťastný Nový rok 2018 Vám přeje Baťův kanál.

Marek Přecechtěl - 21.12.2017 - Baťův kanál

Práce na opravách opevnění Baťova kanálu pokračují »

Osmdesát let, tak staré je opevnění Baťova kanálu. Ještě před oslavou osmdesátého výročí vodní cesty v příštím roce...

Marek Přecechtěl - 18.8.2017 - Baťův kanál

Kouzla nad vodou »

Hamboot a Divadlo na vodě uvádějí Dětské tanečně – pohybové divadlo z Bystřice nad Perštejnem „Prázdninová...

Marek Přecechtěl - 28.7.2017 - Baťův kanál