Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov

Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov


Obsah

 1. Titulní list kanalizačního řádu
 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
  2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
  2.2 Cíle kanalizačního řádu
 3. Popis území
  3.1 Charakter lokality
  3.2 Odpadní vody
 4. Technický popis stokové sítě
  4.1 Popis a hydrotechnické údaje
  4.2 Hydrologické údaje
  4.3 Grafické přílohy č. 1 a 2
 5. Údaje o čistírně odpadních vod
 6. Údaj o recipientu
 7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
 8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
 9. Měření množství odpadních vod
 10. Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech
 11. Kontrola odpadních vod u sledovaných producentů
  11.1 Výčet a informace o sledovaných producentech
  11.2 Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
  11.3 Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod
 12. Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem
 13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Odstranění dřevin
Odstranění dřevin
Stezky branou do Chřibů
Stezky branou do Chřibů

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.