Statistika silničního provozu v obci Bělov

Statistika silničního provozu v obci Bělov


Předmětem díla je zpracování dopravního průzkumu-měření rychlosti a intenzit automobilové dopravy na vybraném profilu v obci za pomoci automatického radarového měřiče Sierzega SR4. Měření probíhalo kontinuálně od 4.4.2022 (12:54) do 11.4.2022 (11:13).

Podrobnosti, grafy, tabulky, fotografie viz přiložený soubor.

Popis měřícího zařízení

Měření dopravně-inženýrských dat bylo provedeno radarovým zařízením SIERZEGA, který umožňuje zhotovit ničím neovlivněnou, přesnou a jednoduchou analýzu silničního provozu. Díky svým nenápadným rozměrům zachytí přístroj každé vozidlo, aniž by ovlivnil plynulost silničního provozu. Údaj o rychlosti každého vozidla je spolu s jeho délkou, bezpečnostním odstupem od předchozího vozidla, datem a časem uložen do paměti. Pomocí dvou baterií (jsou součástí dodávky) je přístroj napájen zhruba po 2 týdny, během nichž je schopen zaznamenat až 430 tisíc vozidel.

Měřící zařízení měří nejen rychlost, ale dokáže zaznamenat intenzity v obou jízdních pruzích a jednotlivá vozidla dokáže zařadit do 4 kategorií:

  • Jednostopá vozidla
  • Osobní automobily
  • Nákladní automobily
  • Nákladní automobily s vlekem nebo návěsem

V případě měření rychlosti je primárně vyhodnocován kvantil V85. Kvantil 85 % znamená, že 85 % naměřených hodnot je nižších nebo rovno této hodnotě. Posuzováním kvantilu V85 se neuvažují záznamy s extrémními hodnotami, které mohou výrazně ovlivnit průměrné hodnoty rychlosti, jedná se zejména o cyklisty, vozidla s extrémně nízkou rychlostí, které například pojíždějí v koloně nebo mají ve svém pruhu překážku.

Vymezení zájmového území

Měření dopravně inženýrských dat proběhlo na výjezdu z obce ve směru Otrokovice, viz mapa.

Výsledky měření

Během měření v časovém úseku od 4.4.2022 (12:54) do 11.4.2022 (11:13) projelo ve zkoumaném profilu celkem 12 240 vozidel v obou směrech z nichž bylo:

  • 235 jednostopých
  • 11 204 osobních
  • 729 nákladních
  • 72 nákladních s vlekem

Na následujících histogramech jsou patrné četnosti rychlostí projíždějících vozidel. Nejvíce vozidel projíždělo v intervalu od 46-50 km/h- cca 2950x, dále pak v intervalu 51-55 km/h- cca 2600x, v intervalu 56-60 km/h projelo cca 2000 vozidel. Vyšších rychlostí bylo naměřeno také, a to v intervalu 61-65 km/h- cca 1200x, 66-70 km/h- cca 500x.

Obecně ze statistiky vyplývá, že povolená rychlost byla překročena v 53 % případů.

Maximální hodnoty rychlosti v měřeném úseku jsou 87 km/h ve směru do Otrokovic a 107 km/h ve směru do obce. Oba maximální záznamy byly naměřeny na osobním vozidle.

Četnost jednotlivých kategorií v průběhu dne

Další monitorovaným parametrem byla četnost jednotlivých kategorií v průběhu dne. Měřením bylo zjištěno, že největší nárust dopravy, je mezi 4:30 – 8:30 a pak odpoledne mezi 12:00 a 17:30. Jedná se pak o zejména osobní automobily. V druhém diagramu je pak záznam jednotlivých kategorií v průběhu celého sledovaného období, filtrováno po jednotlivých dnech. Zde je patrné, že doprava zásadně polevuje o víkendu, a to jak osobních vozidel, tak i nákladních.

Závěr

Z provedeného měření vyplývají následující skutečnosti. U měřeného profilu dochází k překračování maximální povolené rychlosti na úrovni 53%. Vzhledem k umístění blízké zastávky autobusu a zvýšenému pohybu chodců je překračování rychlosti a záchytu maximální naměřené rychlosti vozidel signálem pro preventivní opatření.

Také byl zachycen vyšší výskyt nákladních vozidel, a to v zastoupení celkem 6,6%, což má zásadní vliv na stav vozovky v obci.

Pro omezení nákladní dopravy doporučujeme, dle možností, omezení tonáže projíždějících vozidel, případně nasměrování nákladních vozidel na objízdnou trasou.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Zahrada Věžky, jaro 2022
Zahrada Věžky, jaro 2022
Dopravní omezení: Otrokovice, dálniční přivaděč z ulice Komenského bude uzavřen kvůli opravě
Dopravní omezení: Otrokovice, dálniční přivaděč z...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.