Zprávy z MZ, léto ’20

Zprávy z MZ, léto ’20

  • 1. července 2020
  • Marek Přecechtěl
  • zprávy

Vážení čtenáři,

naše země patří mezi trojici států Evropské unie, s Irskem a Portugalskem, kde nejvíce klesá spotřeba prostředků proti škůdcům. V šetrném zemědělském hospodaření tak máme náskok. Uvádím to proto, že se vyjednávání o nové Společné zemědělské politice týkají i takzvané Nové zelené dohody a my požadujeme, aby se kromě jiného vycházelo ze situace v každé konkrétní zemi se zohledněním výchozího stavu. Unie chce do roku 2030 plošně snížit používání pesticidů o 50 procent, únik živin alespoň o 50 procent při současném zajištění, aby se nezhoršovala úrodnost půdy, používání hnojiv hodlá snížit o nejméně 20 procent a používaní antimikrobiálních látek o 50 procent, plochy ekologického zemědělství pak chce zvednout na nejméně 25 procent. S tímto návrhem nesouhlasím, protože každý stát je na tom úplně jinak. Pokud by každá země měla používání pesticidů omezit o 50 procent, nastane zásadní rozdíl mezi námi, kteří už pokles máme, a těmi, u kterých použití chemie v posledních letech narostlo. My už jsme dnes v jejich využívání pod průměrem EU, stejně jako v případě využívání hnojiv. Za poslední roky u nás spotřeba pesticidů klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období téměř o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. To, že jsme v šetrném zemědělském hospodaření výrazně napřed, dosvědčuje i aktuální Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v ČR za rok 2019.

Vyplývá z ní, že zemědělci více používají alternativní přípravky, a potvrzuje další pokles celkového množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které loni oproti roku 2018 použili. Uvádí pokles spotřeby herbicidů a desikantů díky zákazu předsklizňového používání přípravků s účinnou látkou glyfosát u potravinářské produkce. Jejich spotřeba se tak meziročně snížila o 13 procent. Podle statistiky je patrný i významný pokles spotřeby insekticidních mořidel, což je důsledek zákazu používání insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů do obilnin z roku 2018.

Ochrana půdy, vody a ovzduší patří k našim prioritám a zmíněný plán v pětiletém horizontu používání přípravků v zemědělství i v lesnictví snižuje. Také proto v souvislosti s Novou zelenou dohodou požaduji, aby se spravedlivě zapojily všechny členské státy a aby, jak jsem již uvedl, se vycházelo ze situace v každé konkrétní zemi se zohledněním výchozího stavu. Nehodlám připustit další ohrožení konkurenceschopnosti českých zemědělců na evropském i světovém trhu.

Miroslav Toman,
ministr zemědělství

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Výstava: Robert Vano »

Mimořádná výstava světově proslulého fotografa Fotoklub Beseda ve spolupráci s Městskou galerií Otrokovice zve na výstavu „Robert Vano“, která bude otevřena veřejnosti od...

3.8.2021 - Otrokovice výstava

Bělovský klub: Znovu otevřen »

Bělovský klub je znovu otevřen pouze jako výčep s posezením venku na zahrádce. Otevřeno: Po: zavřenoÚt – Čt: 14.00 – 20.00Pá – So: 14.00 – 22.00Ne: 14.00...

2.8.2021 - bělovský klub

Dovolená: MUDr. Stránská »

MUDr. Stránská oznamuje, že ve dnech 5. a 6. srpna 2021 neordinuje. Akutní pacienty ošetří MUDr. Bláhová ve svých ordinačních hodinách.

2.8.2021 - dovolená Kvasice

Nové občanky s biometrickými údaji začnou úřady...»

Od 2. srpna 2021 začnou úřady vydávat nový typ občanského průkazu s biometrickými údaji. Ty budou uložené na vysoce zabezpečeném bezkontaktním čipu. Ztíží se možnost občanky padělat a...

2.8.2021 - Ministerstvo vnitra občanské průkazy

Jackpot Trail ŽLUTAVA »

Srdečně Vás zveme 4.9.2021 od 9. hod. na III. ročník Jackpot Trailu, který proběhne na Farmě Žlutava. Program, který pro Vás připravujeme bude bohatý jak pro soutěžící, návštěvníky...

1.8.2021 - Žlutava

další aktuality »
Hobby burza
Hobby burza
Barum Rally: Jubilejní 50. ročník barumky je odložen
Barum Rally: Jubilejní 50. ročník barumky je...

Podobné

Oznámení: Národní plány »

Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se...

Marek Přecechtěl - 11.5.2021 - Ministerstvo zemědělství oznámení

Zprávy z MZ, podzim ’20 »

Vážení čtenáři,debata o Společné zemědělské politice (SZP) v posledních týdnech zdánlivě ustoupila, v médiích ji...

Marek Přecechtěl - 8.11.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, září ’20 »

Vážení čtenáři, s ministry zemědělství Evropské unie jsme se na začátku září sešli v Německu na neformální Radě,...

Marek Přecechtěl - 20.9.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, červen ’20 »

Vážení čtenáři, nejhorší zemědělské sucho první poloviny roku máme podle odborníků za sebou. Pokud jde o suché roky, ty...

Marek Přecechtěl - 1.6.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, květen ’20 »

Vážení čtenáři, pozvolna se vracíme do běžného života. Do škol se například vracejí studenti, kteří se v určité míře...

Marek Přecechtěl - 1.5.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, duben ’20 »

Vážení čtenáři, zemědělství a potravinářství jsou základní strategické sektory, které zajišťují zásobování obyvatel...

Marek Přecechtěl - 20.4.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, březen ’20 »

Vážení čtenáři, zažíváme mimořádné, velmi těžké období, kdy je naším prvořadým úkolem zajistit zdraví obyvatel a...

Marek Přecechtěl - 20.3.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, únor ’20 »

Vážení čtenáři, bezmála 400 lidí vyrazilo ve svém volnu na Orlík, ne však, jak jsme zvyklí, kvůli odpočinku, ale aby...

Marek Přecechtěl - 1.2.2020 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, leden ’20 »

Vážení čtenáři, první jednání ministrů zemědělství EU v novém roce, kterého jsem se účastnil, se konalo za...

Marek Přecechtěl - 21.1.2020 - Ministerstvo zemědělství

Veřejná vyhláška »

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně...

Marek Přecechtěl - 19.12.2019 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, červen ’17 »

VAŽENÍ ČTENÁŘI, jedním z mých dlouhodobých cílů je starat se, aby se lidem na venkově dobře žilo a pracovalo....

Marek Přecechtěl - 28.6.2017 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, květen ’17 »

Zprávy z ministerstva zemědělství, květen ’17 VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v únorovém čísle Zpráv jsme psali o problému...

Marek Přecechtěl - 4.6.2017 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, duben ’17 »

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, dlouhodobě usiluji o zlepšení agrárního zahraničního obchodu České republiky. Mým cílem je se do roku...

Marek Přecechtěl - 4.5.2017 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, březen ’17 »

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, na začátku března, tedy měsíc předtím, než začne platit novela zákona o vinohradnictví a vinařství,...

Marek Přecechtěl - 4.4.2017 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, únor ’17 »

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, na mezinárodní konferenci v Brně se začátkem února sešli odborníci, kteří představili výsledky a trendy...

Marek Přecechtěl - 4.3.2017 - Ministerstvo zemědělství

Zprávy z MZ, leden ’17 »

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, plýtvání potravinami je v Česku poměrně nové téma, které je stále potřeba připomínat. Lidé totiž bývají...

Marek Přecechtěl - 4.2.2017 - Ministerstvo zemědělství