Zprávy z MZ, léto ’20

Zprávy z MZ, léto ’20


Vážení čtenáři,

naše země patří mezi trojici států Evropské unie, s Irskem a Portugalskem, kde nejvíce klesá spotřeba prostředků proti škůdcům. V šetrném zemědělském hospodaření tak máme náskok. Uvádím to proto, že se vyjednávání o nové Společné zemědělské politice týkají i takzvané Nové zelené dohody a my požadujeme, aby se kromě jiného vycházelo ze situace v každé konkrétní zemi se zohledněním výchozího stavu. Unie chce do roku 2030 plošně snížit používání pesticidů o 50 procent, únik živin alespoň o 50 procent při současném zajištění, aby se nezhoršovala úrodnost půdy, používání hnojiv hodlá snížit o nejméně 20 procent a používaní antimikrobiálních látek o 50 procent, plochy ekologického zemědělství pak chce zvednout na nejméně 25 procent. S tímto návrhem nesouhlasím, protože každý stát je na tom úplně jinak. Pokud by každá země měla používání pesticidů omezit o 50 procent, nastane zásadní rozdíl mezi námi, kteří už pokles máme, a těmi, u kterých použití chemie v posledních letech narostlo. My už jsme dnes v jejich využívání pod průměrem EU, stejně jako v případě využívání hnojiv. Za poslední roky u nás spotřeba pesticidů klesla o 27 procent, ve Francii vzrostla ve stejném období téměř o 40 procent a třeba v Rakousku dokonce o 53 procent. To, že jsme v šetrném zemědělském hospodaření výrazně napřed, dosvědčuje i aktuální Výroční zpráva o plnění Národního akčního plánu pro bezpečné používání pesticidů v ČR za rok 2019.

Vyplývá z ní, že zemědělci více používají alternativní přípravky, a potvrzuje další pokles celkového množství chemických přípravků na ochranu rostlin, které loni oproti roku 2018 použili. Uvádí pokles spotřeby herbicidů a desikantů díky zákazu předsklizňového používání přípravků s účinnou látkou glyfosát u potravinářské produkce. Jejich spotřeba se tak meziročně snížila o 13 procent. Podle statistiky je patrný i významný pokles spotřeby insekticidních mořidel, což je důsledek zákazu používání insekticidních mořidel na bázi neonikotinoidů do obilnin z roku 2018.

Ochrana půdy, vody a ovzduší patří k našim prioritám a zmíněný plán v pětiletém horizontu používání přípravků v zemědělství i v lesnictví snižuje. Také proto v souvislosti s Novou zelenou dohodou požaduji, aby se spravedlivě zapojily všechny členské státy a aby, jak jsem již uvedl, se vycházelo ze situace v každé konkrétní zemi se zohledněním výchozího stavu. Nehodlám připustit další ohrožení konkurenceschopnosti českých zemědělců na evropském i světovém trhu.

Miroslav Toman,
ministr zemědělství

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Hobby burza
Hobby burza
Barum Rally: Jubilejní 50. ročník barumky je odložen
Barum Rally: Jubilejní 50. ročník barumky je...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.