Oslavy 90. výročí SDH

 • 18. června 2016
 • Marek Přecechtěl

V sobotu 18. června si všichni bělovští hasiči připomněli 90. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů. Na slavnostní setkání přijeli zástupci spřátelených sborů (Žlutava, Nová Dědina, Kvasice, Karolín, Sulimov, Velké Těšany, Lubná, Kostelany, Bařice, Vrbka). Úvodní řeč si vzal starosta sboru Jan Hrabina, který všechny přivítal. Následně jsme uctili minutou ticha památku členů, kteří již nejsou mezi námi. Kronikář sboru, Martin Prechtl, shrnul začátky fungování SDH a další významné události až do současnosti. Starosta obce Bělov Jiří Přecechtěl ve svém projevu mimo jiné připomenul nedávné založení "mladého" SDH a zdůraznil význam fungování sboru pro obec. Následovalo slavnostní předání pamětních medailí.

Od 16. hodin proběhlo námětové cvičení sborů okrsku Kvasice. Po slavnostním nástupu sborů mladí bělovští hasiči předvedli požární zásah.

K poslechu a tanci hrál Miroslav Valentík s Anetou Polákovou.

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Kroměříž udělilo pamětní medaile následujícím sestrám a bratrům:

 • Ing. Radkovi Kašíkovi, Za zásluhy
 • Věře Valentíkové, Za zásluhy
 • Aloisovi Daňkovi, Za zásluhy
 • Vincencovi Kašíkovi, Za zásluhy
 • Mojmírovi Dřímalovi, Za zásluhy
 • Jiřímu Přecechtělovi st., Za zásluhy
 • Ing. Radomírovi Valentíkovi, Za zásluhy
 • Janě Kadlčíkové, Za zásluhy
 • Michalovi Rulfovi, Za zásluhy
 • Eduardovi Švecovi, Za zásluhy, převzal Pavel Knedla ml.
 • Romanovi Brázdilíkovi, Za příkladnou práci
 • Martinovi Prechtlovi st., Za příkladnou práci
 • Jaroslavovi Horehleďovi, Za příkladnou práci
 • Petrovi Hrabinovi, Za příkladnou práci
 • Patrikovi Bušovi, Za příkladnou práci
 • Alešovi Kadlčíkovi, Za příkladnou práci
 • Petrovi Vaňkovi, Za příkladnou práci

Oprava pomníku
Oprava pomníku
Dívčí válka
Dívčí válka
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH
Oslavy 90. výročí SDH

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn