Výsadba ovocných dřevin v Bělově

  • 25. dubna 2021
  • Marek Přecechtěl

Návrh vysázet v krajině na k.ú. Bělov ovocné stromy vychází se záměru obce obnovit již téměř zaniklé aleje ovocných dřevin převážně podél polních cest a vodotečí. Zlepšením přírodního prostředí podpořit biodiverzitu, potravní nabídku a klidové plochy pro opylovače, teplokrevní živočichy, zpěvné ptactvo a drobnou zvěř.

Přírodní podmínky:
Nadmořská výška 216m n. m., úhrn ročních srážek 500 - 580 mm, vegetační stupeň - dubo-bukový, půdy hlinité, částečně obohacené vodou, středně bohaté živinami, konfigurace terénu - mírný východní svah.

Schéma výsadeb:

  • Třešeň: 19 ks,
  • dřín: 90 ks,
  • líska: 6 ks,
  • střemcha: 3 ks,
  • ptačí zob: 6 ks,
  • brslen: 6 ks.

Stanislav Běhula


Odkanalizování obce Bělov
Odkanalizování obce Bělov
Obecní májka
Obecní májka
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově
Výsadba ovocných dřevin v Bělově

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Fotoalba z roku 2021