Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

Jsou mezi námi děti, které nemohou vyrůstat ve svých vlastních rodinách a od útlého dětství musí bojovat s nepřízní svého osudu. Přestože mají své rodiče, tito z vážných důvodů nemohou, nechtějí nebo neumí dětem zajistit stabilní, neohrožující rodinné zázemí. Některé děti mají to štěstí, že se v jejich širší rodině najde osoba, která se ujme jejich výchovy a péče, a mohou tak vyrůstat v kruhu svých blízkých.

Bohužel jsou však děti, které toto štěstí nemají. Tyto děti jsou potom odkázány na to vyrůstat v dětských domovech. Dětské domovy dětem zajišťují kvalitní péči, materiální podmínky a podnětné prostředí, nemohou ale dítěti nabídnout to nejdůležitější, co dítěte potřebuje, a to je život v rodině a jejich „blízké osoby“, což představuje pro dítě nezbytnou potřebu jistoty a bezpečí.

Pro tyto děti hledáme pěstouny, kteří jim poskytnou domov a možnost vyrůstat v rodině.

Co je to pěstounská péče?

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče, kdy jednotlivec, manželé či partneři přijmou do výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči.

Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává přiměřeně práva a povinnosti místo rodičů. Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků.

Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějící rodinné prostředí. Rodiče dítěte i nadále zůstávají jeho zákonnými zástupci a mají možnost s dítětem udržovat kontakt /osobní, písemný, telefonický/, pokud je to v jeho zájmu. Pěstoun o dítě osobně pečuje, zastupuje ho v běžných záležitostech. Jsou ale situace, které vyžadují souhlas jeho rodičů.

Po přijetí o pěstounské péče se dítě stává plnou součástí rodiny, sdílí se svými pěstouny radosti i trampoty svého dětství, většinou je oslovuje „mami“ a „tati“, všichni společně řeší jeho školní úspěchy i problémy, rozvíjejí jeho talent, plánují společnou budoucnost. Dítě získává novou rodinu, péči, zájem a především lásku, která je důležitá pro každou lidskou bytost, a je otázkou bytí či nebytí pro každé dítě. Výchova těchto dětí vyžaduje zvýšenou péči a pozornost – jde nejčastěji o děti, jejichž vývoj byl narušen nepříznivými okolnostmi. Děti žijící v péči pěstounů mají právo, pokud to jen trochu jde, udržovat kontakt se svou biologickou rodinou, se svými rodiči, prarodiči či sourozenci či s jinými členy rodiny. Pokud toto z nejrůznějších důvodů není možné nebo je kontakt zakázán soudem, pak pěstouni alespoň podporují rozvoj vlastní identity dítěte – seznamují dítě s jeho životním příběhem.

Pěstouni nezůstávají v tomto svém náročném, ale i radostném poslání sami. Po celou dobu, kdy pečují o svěřené dítě, mají nárok na pomoc, poradenství a podporu. Ta je jim zajištěna v rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče mezi pěstouny a příslušnou organizací, která pěstouny po celou dobu pěstounské péče doprovází.

Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků.

Jak dlouho může trvat pěstounská péče?

Doba trvání pěstounské péče není časově omezena. Dítě většinou zůstává v pěstounské rodině až do své zletilosti, ale může být ukončena dříve, jestliže si rodiče prokazatelně upraví své poměry tak, že mohou převzít dítě zpět do své péče. O ukončení pěstounské péče rozhoduje soud.

Co je to pěstounská péče na přechodnou dobu?

Pěstounská péče na přechodnou dobu je další z forem náhradní rodinné péče, a trvá maximálně jeden rok. Jedná se o profesionální pěstounskou péči, kdy pěstoun poskytuje dítěti stabilní, rodinné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců. Tato péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Pěstouni spolupracují s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, podílí se na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině. Jedná se tedy především o stav krizový a pouze přechodný.

Pěstouni a děti v pěstounské péči na přechodnou dobu mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků, a také odborného doprovázení při výkonu pěstounské péče.

Bližší informace poskytne:

Radomíra Králová,
tel. 577 680 272, 725 997 389,
email: kralova@muotrokovice.cz.

Děkujeme za děti, které čekají na náhradní rodiče.

Zpracovala: Radomíra Králová,
vedoucí oddělení sociálně právní ochrany

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

19. března 2014

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006

POZV?NKA

POZV?NKA

11. ledna 2006