Prostor pro setkání

Prostor pro setkání


Pozvánka na setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Datum setkání:

čtvrtek 23. dubna 2015, 12.00 – 15.00 hod.

Místo setkání:

obřadní sí?? MěÚ Otrokovice Vážené kolegyně, vážení kolegové, při realizaci komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku je naším cílem také podporovat komunikaci mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Připravili jsme pro Vás proto opakování úspěšné aktivity „Prostor pro setkání“. Cílem setkání je, aby se potkali a mluvili spolu lidé přímo pracující s uživateli sociálních služeb, tedy sociální pracovníci (organizací a měst/obcí) nebo pracovníci v sociálních službách. Výhodou pro zúčastněné je, že mohou v krátkém časovém úseku a na jednom místě absolvovat několik pracovních setkání.

Pravidla:

Za každou organizaci (službu, agendu) přijde jeden sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách (terénní pracovník apod.), případně vedoucí služby nebo ředitel (max. dvě osoby za každou službu). Zástupci dvou služeb, kteří se chtějí setkat, budou sedět vždy u samostatného stolku. Po skončení rozhovoru se dvojice změní. Každé z jednotlivých setkání bude trvat max. 20 minut včetně výměny dvojic. V rámci setkání bude prostor i pro další neformální komunikaci.

Témata:

 1. Vzájemné představení a výměna kontaktů, včetně kontaktů na další důležité lidi v organizaci.
 2. Popis služeb a aktivit prováděných s klienty a pro klienty, včetně aktivit, které jsou nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (je možno předat druhé straně v písemné podobě a získat tím více času na povídání).
 3. Vzájemné vymezení společné cílové skupiny, dohoda o předávání klientů nebo o sdílení péče či podpory, včetně domluvy o vedení výkaznictví (je-li potřeba).
 4. Dohoda o případných dalších osobních setkáních, konzultacích, způsobu výměny informací, vzájemném vzdělávání pracovníků a podobně.

Je třeba:

 • Do 15. dubna 2015 poslat na e-mail polame@muotrokovice.cz seznam služeb, s jejichž zástupci se chcete setkat. Seznam pozvaných organizací je součástí této pozvánky.
 • Určit osobu nebo osoby z organizace, které se do workshopu zapojí – nejlépe člověk pracující přímo s klienty nebo vedoucí služby a jméno této osoby/osob nám také zaslat e-mailem do 15. dubna 20115.
 • Připravit si písemně popis či specifikaci poskytovaných služeb (viz výše téma č. 2), letáky, vizitky apod.
 • Ve čtvrtek 23. dubna 2014 od 12 do 15 hodin přijít do obřadní místnosti MěÚ Otrokovice.
 • V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Mgr. Josefa Zdražila: tel.: 773 176 760, e-mail: zdrazil@wbs.cz
Děkujeme a těšíme se na osobní setkání s vámi všemi. Zuzana Polame, DiS. oddělení sociálních služeb, MěÚ Otrokovice

Pozvané organizace/služby:

 1. Centrum pro zdravotně postiženého Zlínského kraje – odborné sociální poradenství pro seniory a zdravotně postižené
 2. Český červený kříž – pečovatelská služba, ošetřovatelská péče
 3. Český červený kříž – azylový dům, noclehárna, terénní program
 4. Dům dětí a mládeže Sluníčko
 5. DPS Pohořelice – pečovatelská služba
 6. Dům pro seniory Napajedla
 7. Educo Zlín – raná péče
 8. Handicap(?) – doprava s osobní asistencí
 9. Charita sv. Anežky Otrokovice – Azylový dům Samaritán, noclehárna, terénní program
 10. Charita sv. Anežky Otrokovice – Nový domov (azylový dům pro matky s dětmi)
 11. Charita sv. Anežky Otrokovice – Domov pro seniory, odlehčovací služba
 12. Charita sv. Anežky Otrokovice – Terénní služba rodinám (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 13. Charita sv. Anežky Otrokovice – Charitní pečovatelská služba, Odborné sociální poradenství (půjčovna kompenzačních pomůcek)
 14. Charita sv. Anežky Otrokovice – fundraising a úklidová firma
 15. Maltézská pomoc – dobrovolnické služby
 16. Adra – dobrovolnické služby
 17. Samari – dobrovolnické služby
 18. Naděje Otrokovice – chráněné bydlení
 19. Naděje Otrokovice – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní stacionář, Denní stacionář
 20. Naděje Otrokovice – Sociálně terapeutická dílna
 21. ONYX – K centrum a terénní programy
 22. Pečovatelská služba Spytihněv
 23. Pečovatelská služba Napajedla
 24. Podané ruce – osobní asistence
 25. SENIOR Otrokovice – Domov se zvláštním režimem SENIOR C
 26. SENIOR Otrokovice – Domov pro seniory a odlehčovací služby SENIOR B
 27. SENIOR Otrokovice – Domov pro seniory a odlehčovací služby SENIOR C
 28. SENIOR Otrokovice – Pečovatelská služba
 29. Unie Kompas – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program
 30. Tyfloservis – sociální rehabilitace
 31. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociálních služeb
 32. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociální pomoci
 33. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany
 34. MěÚ Napajedla – sociální odbor
 35. Pečovatelská služba Kroměříž
 36. Svaz tělesně postižených
 37. Česká unie neslyšících – tlumočnické a SAS pro sluchově postižené
 38. Úřad práce, pobočka Otrokovice
 39. Raná péče Tamtam Olomouc
 40. Obec Tlumačov
 41. Obec Bělov
 42. Obec Halenkovice
 43. Obec Nová Dědina
 44. Obec Oldřichovice
 45. Obec Pohořelice
 46. Obec Žlutava
 47. Ambulance adiktologie Zlín

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Tábor: Hrající prázdniny
Tábor: Hrající prázdniny
110 let včelařství v Napajedlích
110 let včelařství v Napajedlích

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.