Dejte domov dětem

Dejte domov dětem


Jsou mezi námi děti, které nemohou vyrůstat ve svých vlastních rodinách a od útlého dětství musí bojovat s nepřízní svého osudu. Přestože mají své rodiče, tito z vážných důvodů nemohou, nechtějí nebo neumí dětem zajistit stabilní, neohrožující rodinné zázemí. Některé děti mají to štěstí, že se v jejich širší rodině najde osoba, která se ujme jejich výchovy a péče, a mohou tak vyrůstat v kruhu svých blízkých. Bohužel jsou však děti, které toto štěstí nemají. Tyto děti jsou potom odkázány na to vyrůstat v dětských domovech. Dětské domovy dětem zajišťují kvalitní péči, materiální podmínky a podnětné prostředí, nemohou ale dítěti nabídnout to nejdůležitější, co dítěte potřebuje, a to je život v rodině a jejich „blízké osoby“, což představuje pro dítě nezbytnou potřebu jistoty a bezpečí. Pro tyto děti hledáme pěstouny, kteří jim poskytnou domov a možnost vyrůstat v rodině.

Co je to pěstounská péče?

Jedná se o jednu z forem náhradní rodinné péče, kdy jednotlivec, manželé či partneři přijmou do výchovy dítě, které nemůže vyrůstat se svými rodiči. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává přiměřeně práva a povinnosti místo rodičů. Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků. Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějící rodinné prostředí. Rodiče dítěte i nadále zůstávají jeho zákonnými zástupci a mají možnost s dítětem udržovat kontakt /osobní, písemný, telefonický/, pokud je to v jeho zájmu. Pěstoun o dítě osobně pečuje, zastupuje ho v běžných záležitostech. Jsou ale situace, které vyžadují souhlas jeho rodičů. Po přijetí o pěstounské péče se dítě stává plnou součástí rodiny, sdílí se svými pěstouny radosti i trampoty svého dětství, většinou je oslovuje „mami“ a „tati“, všichni společně řeší jeho školní úspěchy i problémy, rozvíjejí jeho talent, plánují společnou budoucnost. Dítě získává novou rodinu, péči, zájem a především lásku, která je důležitá pro každou lidskou bytost, a je otázkou bytí či nebytí pro každé dítě. Výchova těchto dětí vyžaduje zvýšenou péči a pozornost – jde nejčastěji o děti, jejichž vývoj byl narušen nepříznivými okolnostmi. Děti žijící v péči pěstounů mají právo, pokud to jen trochu jde, udržovat kontakt se svou biologickou rodinou, se svými rodiči, prarodiči či sourozenci či s jinými členy rodiny. Pokud toto z nejrůznějších důvodů není možné nebo je kontakt zakázán soudem, pak pěstouni alespoň podporují rozvoj vlastní identity dítěte – seznamují dítě s jeho životním příběhem. Pěstouni nezůstávají v tomto svém náročném, ale i radostném poslání sami. Po celou dobu, kdy pečují o svěřené dítě, mají nárok na pomoc, poradenství a podporu. Ta je jim zajištěna v rámci uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče mezi pěstouny a příslušnou organizací, která pěstouny po celou dobu pěstounské péče doprovází. Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků.

Jak dlouho může trvat pěstounská péče?

Doba trvání pěstounské péče není časově omezena. Dítě většinou zůstává v pěstounské rodině až do své zletilosti, ale může být ukončena dříve, jestliže si rodiče prokazatelně upraví své poměry tak, že mohou převzít dítě zpět do své péče. O ukončení pěstounské péče rozhoduje soud.

Co je to pěstounská péče na přechodnou dobu?

Pěstounská péče na přechodnou dobu je další z forem náhradní rodinné péče, a trvá maximálně jeden rok. Jedná se o profesionální pěstounskou péči, kdy pěstoun poskytuje dítěti stabilní, rodinné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců. Tato péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Pěstouni spolupracují s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou, podílí se na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině. Jedná se tedy především o stav krizový a pouze přechodný. Pěstouni a děti v pěstounské péči na přechodnou dobu mají nárok na podporu od státu, a to formou finančních příspěvků, a také odborného doprovázení při výkonu pěstounské péče.

Bližší informace poskytne:

Radomíra Králová, tel. 577 680 272, 725 997 389, email: kralova@muotrokovice.cz. Děkujeme za děti, které čekají na náhradní rodiče. Zpracovala: Radomíra Králová, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka
Předsilvestrovská procházka
Předsilvestrovská procházka

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.