Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny sociálních služeb


Plánované záměry týkající se změn v kapacitě služby (snížení nebo zvýšení kapacity, příp. zánik nebo transformace služeb či zřízení zcela nové služby) pro rok 2012:

Nové služby:

Vznik Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší - je v projektových záměrech Komunitního plánu sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS), je v příloze č. 3 krajského plánu 2009 -11, je v rozvojových projektech města Otrokovice, je požádáno o registraci, provoz je plánovaný od 1.11.2011. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této nové služby do SPRSS ZK. Vznik služby "Podpora samostatného bydlení Naděje" – je v projektových záměrech KPSS je v příloze č. 4 krajského plánu 2009 -11, je v rozvojových projektech města Otrokovice. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této nové služby do SPRSS ZK.

Transformace služeb:

Transformace Terénního programu ONYXu na terénní formu kontaktního centra, přičemž kapacita a provozní doba se nezmění. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této transformace do SPRSS ZK.

Rozšíření služeb:

Rozšíření Terénní služby rodinám s dětmi (TSR) Charity sv. Anežky Otrokovice navýšením o 1 úvazek – nová, akutní potřeba: v minulých letech bylo ročně podpořeno 20 rodin, v letošním roce bylo podpořeno už za 1. pololetí 19 rodin, podle OSPODu dalších zhruba 10 rodin akutně potřebuje pomoc TSR; realizace v závislosti na získání finančních prostředků. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení rozšíření služby do SPRSS ZK. Rozšíření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež do Napajedel – je v projektových záměrech KPSS (min. 1 úvazek, kapacita cca 20 míst, realizace v závislosti na získání finančních prostředků). Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení rozšíření této služby do SPRSS ZK. Rozšíření Pečovatelské služby (PS) SENIOR Otrokovice do Nové Dědiny – je v projektových záměrech KPSS jako „Zajištění pečovatelské služby v malých obcích“, rozšíření PS je v příloze č. 4 krajského plánu 2009 -11, k rozšíření služby došlo už v r. 2011 (v obci Nová Dědina doposud PS nebyla zavedena, pomoc akutně potřebovali 2 občané). Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení rozšíření této služby do SPRSS ZK. Rozšíření Pečovatelské služby SENIOR po změně statutu budovy SENIORu A (viz níže) od 1.1.2012 cca o 35 uživatelů. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení rozšíření této služby do SPRSS ZK. Rozšíření Chráněného bydlení Naděje Otrokovice o další 1 místo – nová, akutní potřeba, k rozšíření služby došlo už v r. 2011. Služba Dům Naděje Otrokovice, chráněné bydlení (identifikátor: 3675784) rozšířila svoji kapacitu k 1. 8. 2011 o jedno lůžko, jednoho klienta. Kapacita služby je tedy v současné době 12 klientů, 12 lůžek. Toto rozšíření není zatím součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje (respektive není součástí Akčního plánu). Důvodem pro rozšíření kapacity je zvýšená poptávka po službě a fakt, že to nyní umožnilo prostorové zázemí služby. Službu poskytujeme v šesti bytech. V pěti bydlí klienti po dvou a jeden z bytů byl určen pro samostatné bydlení jednoho klienta s ohledem na specifika jeho zdravotního omezení. Tento klient nyní odešel do vlastního bydlení a tím se vytvořil prostor pro navýšení. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení navýšené kapacity této služby do SPRSS ZK.

Zánik služby

Zrušení služby Chráněné bydlení SENIORu Otrokovice (kapacita 109 míst) změnou statutu SENIORu A od 1.1.2012 na budovu s nájemními byty pro vymezenou sociální skupinu, zejména seniory (služba Chráněné bydlení bude podle potřeby nahrazena Pečovatelskou službou SENIOR – rozšíření PS SENIOR viz výše).

Plánované záměry 2013-4

Rozšíření kapacity Domova se zvláštním režimem (DZR) SENIOR Otrokovice transformací dalších 12 míst domova pro seniory na SENIORu C - je v projektových záměrech KPSS; realizace od 1.1.2013. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této transformace do SPRSS ZK. Vznik odlehčovací služby (OS) pro děti s mentálním postižením (2 lůžka OS za podmínky rozšíření prostor denního stacionáře přístavbou – přístavba Naděje je v rozvojových projektech města Otrokovice) - je v projektových záměrech KPSS – v rámci komunitního plánování byly vygenerována potřeba OS jako velmi akutní; realizace od 1.1.2013 v závislosti na získání finančních prostředků. Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této nové služby do SPRSS ZK. Transformace malé části některého krajského domova pro osoby se zdravotním postižením (DZP) / domova se zvláštním režimem (DZR) na Zařízení pro dospělé s poruchami chování a přidruženými diagnózami mentální postižení, kombinované postižení – nová, akutní potřeba ORP vygenerovaná neřešitelnými případy opatrovanců města jako veřejného opatrovníka (r. 2013). Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této transformace do SPRSS ZK. Vznik Programu pracovní rehabilitace pro problémové uživatele návykových látek a drogově závislé (krajské zařízení) - je v projektových záměrech KPSS (r.2014). Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této nové služby do SPRSS ZK. Vznik ubytování pro ženy a páry + vznik krajského azylové zařízení pro rodiny s dětmi - je v projektových záměrech KPSS (r. 2013). Chtěli bychom tímto požádat o projednání zařazení této nové služby do SPRSS ZK. 12.9.2011, Havlíková, SOC

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Strom roku 2011
Strom roku 2011
Zdravotní cvičení
Zdravotní cvičení

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.