Třídění odpadů

  • 6. května 2017
  • Marek Přecechtěl
Třídění odpadů

Informace o třídění v obci Bělov

dovolujeme si Vás informovat o množství odpadů z obalů, které naše obec Bělov v období 01.01. - 31.03.2017 a předala k využití. Dále také uvádíme výši odměny pro obec Bělov za uvedené období od společnosti EKO-KOM, a.s. Odměna celkem (zaokrouhleno) 7 587,00 Kč

Z toho:

Odměna za zajištění zpětného odběru 1 600,00 Kč (odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za minimální dostupnost sběrné sítě) Odměna za zajištění využití odpadů z obalů (odměna za obsluhu míst zpětného odběru, odměna za zajištění využití odpadů z obalů)
  • Papír 0,161 t 228,81 Kč
  • Plast 0,818 t 4 430,94 Kč
  • Sklo 1,229 t 1 314,05 Kč
  • Kovy 0,000 t 0,00 Kč
  • Nápojový karton 0,003 t 13,05 Kč
  • Celkem 2,211 t 5 986,85 Kč

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Zprávy z MZ, duben ’17
17. motokrosový den