Voda z Bělovské studánky opět není pitná

 • 1. července 2008
 • Marek Přecechtěl

Červnové rozbory vody z Bělovské studánky prokázaly zhoršenou kvalitu
vody z tohoto pramene. Na rozdíl od předchozích pravidelně prováděných
rozborů tentokrát kvalita vody nevyhověla parametrům pro vodu pitnou.

Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v Olomouci zjištěné hodnoty
překračují nejvyšší mezní hodnoty stanovené vyhláškou MZd č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a
četnost a rozsah kontroly pitné vody, v ukazateli koliformní bakterie
(indikátory fekálního znečištění). Bez důkladného převaření vodu
nelze používat jako vodu pitnou. Ostatní fyzikální i chemické ukazatele
vyhovují požadavkům uvedené vyhlášky.

Výsledky rozboru byly vyvěšeny přímo u studánky.

napsal: Ing. Lukáš Zeman, OŽP
zdroj: otrokovice.cz

  Váš komentář

  * Váš email, nebude zveřejněn

  Aktuality

  Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

  Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

  18.4.2021 - banner starosta

  Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

  Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

  13.4.2021 - EG.D oznámení

  Svoz nebezpečného odpadu »

  Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

  13.4.2021 - Biopas odpady

  Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

  Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

  13.4.2021 - sčítání lidu statistika

  Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

  Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

  10.4.2021 - studánka

  další aktuality »
  Blahopřání
  Blahopřání
  Plavební komora
  Plavební komora

  Podobné

  Záměr prodeje »

  Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce č.8/21/2021 ze dne 14.4.2020 oznamuji záměr prodeje pozemkové parcely parc....

  Marek Přecechtěl - 19.4.2021 -

  Starostovy řádky: obnova katastrálního operátu »

  Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení...

  Marek Přecechtěl - 18.4.2021 - banner starosta

  Oznámení: o obnově katastrálního operátu novým mapováním »

  Obec Bělov podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění...

  Marek Přecechtěl - 15.4.2021 - oznámení

  Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie »

  Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a...

  Marek Přecechtěl - 13.4.2021 - EG.D oznámení

  Svoz nebezpečného odpadu »

  Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke...

  Marek Přecechtěl - 13.4.2021 - Biopas odpady

  Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11. května 2021 »

  Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly...

  Marek Přecechtěl - 13.4.2021 - sčítání lidu statistika

  Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

  Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům...

  Marek Přecechtěl - 10.4.2021 - studánka

  Dopravní omezení »

  Z důvodu prací na akci „Kanalizace obce Bělov“ – výtlak do veřejné kanalizace města Otrokovice, proběhne od 14....

  Marek Přecechtěl - 8.4.2021 - dopravní omezení starosta

  Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání... »

  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný...

  Marek Přecechtěl - 8.4.2021 - veřejná vyhláška

  Pozvánka: 21. zasedání »

  Pozvánka na 21. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 14. dubna 2021 v 17. hodin na OÚ...

  Marek Přecechtěl - 7.4.2021 - zasedání

  Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje »

  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný...

  Marek Přecechtěl - 7.4.2021 - oznámení zlínský kraj

  Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021 »

  V březnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 386, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na...

  Marek Přecechtěl - 7.4.2021 - nezaměstnanost

  Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště »

  Zachovat zeleň a přírodní ráz Štěrkoviště, ale zároveň tuto oblast zmodernizovat a zajistit tak vyšší komfort pro její...

  Marek Přecechtěl - 7.4.2021 - Městský úřad Otrokovice Otrokovice

  Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích »

  Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako...

  Marek Přecechtěl - 6.4.2021 - Odkanalizování obce Bělov veřejná vyhláška

  Informace o dočasném uzavření pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Městského úřadu... »

  Informujeme občany, že ve dnech 6. – 12. dubna 2021 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště občanských...

  Marek Přecechtěl - 31.3.2021 - Městský úřad Otrokovice

  Prodej drůbeže »

  Drůbežárna Prace bude v pondělí 12. dubna 2021 ve 12:30 hod. u obchodu prodávat: mladé červené kuřice, slepice ve...

  Marek Přecechtěl - 31.3.2021 - drůbež prodej

  Veřejná vyhláška: stavební povolení Č. 512/2021 »

  Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako speciální...

  Marek Přecechtěl - 29.3.2021 - veřejná vyhláška

  Odkanalizování obce Bělov »

  23. března byla zahájena důležitá investiční akce „Odkanalizování obce Bělov“. Po dlouhých 11. letech díky...

  Marek Přecechtěl - 29.3.2021 - banner Bělov investiční akce Odkanalizování obce Bělov

  Věc: Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie »

  Dovolujeme si Vás upozornit, že v katastru Vaší obce / Vašeho města bude z důvodu plánovaných prací na zařízení...

  Marek Přecechtěl - 27.3.2021 - přerušení elektrické energie

  Návrh závěrečného účtu za rok 2020 »

  Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmůII. Plnění rozpočtu výdajůIII. Financování (zapojení vlastních úspor a...

  Marek Přecechtěl - 23.3.2021 - závěrečný účet