Cesta z Bělova do Žlutavy získá nové parametry

Cesta z Bělova do Žlutavy získá nové parametry


Stavební práce na rekonstrukci silnice, která spojuje obce Bělov a Žlutavu, se rozběhly na začátku května 2023. Nové parametry, které odpovídají současným technickým normám, zde získá do konce letošního října 1,3 kilometru silnice. Náklady dosáhnou částky 26,5 milionu korun. Většina prací bude probíhat za částečné uzavírky, během které budou vozidla jezdit střídavě jedním jízdním pruhem, provoz bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je stavební úprava silnice III/36740 v délce 1 280 metrů, částečně v extravilánu mezi obcemi Bělov a Žlutava a částečně v intravilánu obce Žlutava.

V první části úseku (156 m) bude rekonstrukce silnice spočívat v rozšíření vozovky na šířku 5,5 metru. Budou odfrézovány původní asfaltové vrstvy v tloušťce 100 milimetrů, provedeny lokální vysprávky a budou položeny nové asfaltové vrstvy.

Ve druhé části úseku (v délce cca 1 126 m), kde má vozovka kryt pouze z penetračního makadamu, budou na základě výsledků diagnostiky realizovány lokální vysprávky výtluků asfaltovou směsí. Dále bude provedena obnova poškozených a deformovaných okrajů vozovky výměnou kompletní konstrukce vozovky včetně sanace zemní pláně. V celé šířce vozovky bude položena vyrovnávací ložná vrstva v tloušťce 50 milimetrů a obrusná vrstva v tloušťce 50 milimetrů. Minimální šířka vozovky bude 5,50 metru, s rozšířením vozovky ve směrových obloucích.

Odvodnění povrchu vozovky bude zajištěno podélným a příčným spádem. V lesním úseku budou vybudovány tři nové propustky. Součástí stavby je také stavební úprava sjezdů a napojení místních a účelových komunikací.

Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby je firma SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem v Brně. Smluvní cena za tuto zakázku činí 26,466 milionu korun (vč. DPH). Práce zhotovitele byly zahájeny začátkem května a předpokládá se, že budou ukončeny do 31. října 2023.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky po dobu 6 měsíců po polovinách vozovky za použití světelné semaforové soupravy, pokládka obrusné vrstvy bude prováděna za úplné uzavírky ve dnech pracovního volna.

Zlín 5. května 2023

Kontakt:

Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: podatelna@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN
Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN
Oprava komunikace: Kobylisko
Oprava komunikace: Kobylisko

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.