Důležité informace …

Důležité informace …


Dobrý den občané obce Bělova a zejména přespolní. Dovolte mi podat pár důležitých informací k připravované investiční společné stavební akci ŘSZK a obce Bělov.

Nechci opakovat důležitost celé investice a její připravování více jak 20 let práce mnoha lidí.

Tudíž nejdůležitější informací je ANO stavba Silnice Bělov III/36740 je připravená k realizaci s vysoutěženou společnosti STRABAG. Firma zároveň předložila předběžný harmonogram stavby.

Celková délka výstavby je maximálně 240 dní a stavba je rozdělená na dvě etapy.

Zahájení prací je plánováno od 3. dubna 2024 s přípravou staveniště, návoz materiálu a podobně.

Dodavatel tzv. kopne nejpozději v polovině dubna 2024 a to výměnou a dostavbou kanalizace od RD č.p 114 až k budově obecního úřadu, včetně překopu silnice III pro napojení rekonstruované kanalizace do již vybudovaného nového kanalizačního sběrače u bývalé farmy Bělov. Tato úvodní část stavby do cca 10. května je plánována provádět za provozu na silnici III. Při této stavbě musí být provedeny i úpravy na páteřním vodovodu, zejména doplnění zemních uzávěrů k napojeným RD.

Po této úvodní části je již vyřizována úplná uzávěra komunikace III/36740 a to od zastávka autobusu – točny, k RD č.p.148 (zatáčka naproti obecního úřadu).

Ano, od cca 10. května bude průtah obcí uzavřen do cca konce měsíce červenec – konec první etapy a následně do konce října – druhá etapa.

Samozřejmě řešíme i způsob vývozu odpadu, pošty i další o čem Vás budeme včas informovat. Prosím v případě jakéhokoli ohrožení života či majetku všechny složky integrovaného systému, vždy mají ze zákona povinnost průjezdu i při plné uzávěře tak, aby nikdo nebyl ohrožen na životě či majetku.

Zdůvodnění PROČ plná uzávěra. Stavba je rozdělená na několik dílčích stavebních objektů, a tyto se musí vzájemně tzv. při výstavbě sejít, aby nedocházelo ke kolizním situacím a výsledek byl takový, jaký si všichni jistě přejeme.

První stavbou je tedy kanalizace, která jak již píši výše a logicky musí jít v čele v obou etapách. Celková délka rekonstruované a dostavované kanalizace je přes 1 km a více jak polovina bude uložena v tělese silnice III. Součástí kanalizace je i likvidace staré nevyhovující kanalizace, původních kanalizačních šachet a nutnost připojení všech domů na novou kanalizaci.

Po dokončení části kanalizace bude probíhat pokládka kabelů veřejného osvětlení s přípoloží pro optický kabel. Zároveň zahájena rekonstrukce hlavního kanalizačního řádu začínající v místě u transformátoru s napojením do nové kanalizace vybudované před třemi lety. Páteřní kanalizace odvádí vody z centrální obce a nově do ní budou zavedeny sběrače vody z komunikace.

V celé délce  cca 700 metrů rekonstruované komunikace bude tedy i chodník pro pěší s veřejným osvětlením a sjezdy k jednotlivým RD.

Prosím nepleťme si stavbu např. rekonstrukce silnice Bělov - Žlutava, zde se krom povrchů neřešily inženýrské sítě případně pouze v minimálním množství a další zde nebylo ani řešeno tj. např. kanalizace.

Padají dotazy, proč současně i s uzávěrou mostu v Napajedlích. Důvodů je více, naše stavba je finálně připravována od roku 2017 a následně ji ŘSZK a Zlínský kraj zařadil do svých investic, za což ještě mnohokrát musíme děkovat. Zahájení stavby mostu v Napajedlích tedy termín, tuto informaci či zdůvodnění není na mé osobě, ale i tato stavba po dokončení bude jistě novou technickou dominantou města Napajedla hojně využívanou mnoho desítek let.

Od samého počátku příprav stavby, obecní úřad podává všechny informace a věří, že drtivá většina občanů dokáže pochopit letošní ne úplně komfortní osobní dopravu, která bude plně vynahrazena po dokončení stavby koncem listopadu roku 2024 a to zvýšením bezpečnosti zejména chodců, ale i pro všechny ostatní uživatele všech stavebních objektů.

Podrobnější informace obdrží spoluobčané i na dalším zasedání zastupitelstva obce Bělov, která je plánována na 10. dubna.

Samozřejmostí bude i průběžné informování široké veřejnosti o samotné výstavbě.

Financování stavebních objektů:

  • Komunikace  - ŘSZK
  • Kanalizace –  60% Zlínský kraj a obec Bělov
  • Chodník – 85% SFDI a obec Bělov
  • Veřejné osvětlení – obec Bělov
  • Optické rozvody – Siť 21

Ještě jednou děkuji všem, kdo se na přípravě takto rozsáhlé investiční akci celé roky spolupodíleli.

Děkuji též Vám všem občanům za trpělivost i za to, že nepodléháte falešným informacím

Jiří Přecechtěl,
Starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Velkoobjemový kontejner
Velkoobjemový kontejner
Chutě Zlínského kraje
Chutě Zlínského kraje

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.