Důležité informace …

Důležité informace …


Dobrý den občané obce Bělova a zejména přespolní. Dovolte mi podat pár důležitých informací k připravované investiční společné stavební akci ŘSZK a obce Bělov.

Nechci opakovat důležitost celé investice a její připravování více jak 20 let práce mnoha lidí.

Tudíž nejdůležitější informací je ANO stavba Silnice Bělov III/36740 je připravená k realizaci s vysoutěženou společnosti STRABAG. Firma zároveň předložila předběžný harmonogram stavby.

Celková délka výstavby je maximálně 240 dní a stavba je rozdělená na dvě etapy.

Zahájení prací je plánováno od 3. dubna 2024 s přípravou staveniště, návoz materiálu a podobně.

Dodavatel tzv. kopne nejpozději v polovině dubna 2024 a to výměnou a dostavbou kanalizace od RD č.p 114 až k budově obecního úřadu, včetně překopu silnice III pro napojení rekonstruované kanalizace do již vybudovaného nového kanalizačního sběrače u bývalé farmy Bělov. Tato úvodní část stavby do cca 10. května je plánována provádět za provozu na silnici III. Při této stavbě musí být provedeny i úpravy na páteřním vodovodu, zejména doplnění zemních uzávěrů k napojeným RD.

Po této úvodní části je již vyřizována úplná uzávěra komunikace III/36740 a to od zastávka autobusu – točny, k RD č.p.148 (zatáčka naproti obecního úřadu).

Ano, od cca 10. května bude průtah obcí uzavřen do cca konce měsíce červenec – konec první etapy a následně do konce října – druhá etapa.

Samozřejmě řešíme i způsob vývozu odpadu, pošty i další o čem Vás budeme včas informovat. Prosím v případě jakéhokoli ohrožení života či majetku všechny složky integrovaného systému, vždy mají ze zákona povinnost průjezdu i při plné uzávěře tak, aby nikdo nebyl ohrožen na životě či majetku.

Zdůvodnění PROČ plná uzávěra. Stavba je rozdělená na několik dílčích stavebních objektů, a tyto se musí vzájemně tzv. při výstavbě sejít, aby nedocházelo ke kolizním situacím a výsledek byl takový, jaký si všichni jistě přejeme.

První stavbou je tedy kanalizace, která jak již píši výše a logicky musí jít v čele v obou etapách. Celková délka rekonstruované a dostavované kanalizace je přes 1 km a více jak polovina bude uložena v tělese silnice III. Součástí kanalizace je i likvidace staré nevyhovující kanalizace, původních kanalizačních šachet a nutnost připojení všech domů na novou kanalizaci.

Po dokončení části kanalizace bude probíhat pokládka kabelů veřejného osvětlení s přípoloží pro optický kabel. Zároveň zahájena rekonstrukce hlavního kanalizačního řádu začínající v místě u transformátoru s napojením do nové kanalizace vybudované před třemi lety. Páteřní kanalizace odvádí vody z centrální obce a nově do ní budou zavedeny sběrače vody z komunikace.

V celé délce  cca 700 metrů rekonstruované komunikace bude tedy i chodník pro pěší s veřejným osvětlením a sjezdy k jednotlivým RD.

Prosím nepleťme si stavbu např. rekonstrukce silnice Bělov - Žlutava, zde se krom povrchů neřešily inženýrské sítě případně pouze v minimálním množství a další zde nebylo ani řešeno tj. např. kanalizace.

Padají dotazy, proč současně i s uzávěrou mostu v Napajedlích. Důvodů je více, naše stavba je finálně připravována od roku 2017 a následně ji ŘSZK a Zlínský kraj zařadil do svých investic, za což ještě mnohokrát musíme děkovat. Zahájení stavby mostu v Napajedlích tedy termín, tuto informaci či zdůvodnění není na mé osobě, ale i tato stavba po dokončení bude jistě novou technickou dominantou města Napajedla hojně využívanou mnoho desítek let.

Od samého počátku příprav stavby, obecní úřad podává všechny informace a věří, že drtivá většina občanů dokáže pochopit letošní ne úplně komfortní osobní dopravu, která bude plně vynahrazena po dokončení stavby koncem listopadu roku 2024 a to zvýšením bezpečnosti zejména chodců, ale i pro všechny ostatní uživatele všech stavebních objektů.

Podrobnější informace obdrží spoluobčané i na dalším zasedání zastupitelstva obce Bělov, která je plánována na 10. dubna.

Samozřejmostí bude i průběžné informování široké veřejnosti o samotné výstavbě.

Financování stavebních objektů:

  • Komunikace  - ŘSZK
  • Kanalizace –  60% Zlínský kraj a obec Bělov
  • Chodník – 85% SFDI a obec Bělov
  • Veřejné osvětlení – obec Bělov
  • Optické rozvody – Siť 21

Ještě jednou děkuji všem, kdo se na přípravě takto rozsáhlé investiční akci celé roky spolupodíleli.

Děkuji též Vám všem občanům za trpělivost i za to, že nepodléháte falešným informacím

Jiří Přecechtěl,
Starosta obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu
Seznam povinně připojených rodinných domů na jednotnou kanalizaci
Seznam povinně připojených rodinných domů na jednotnou...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.