Prostor pro setkání

Prostor pro setkání

Pozvánka na setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Datum setkání: čtvrtek 10. dubna 2014, 9.00 – 12.00 hod.
Místo setkání: obřadní sí? MěÚ Otrokovice

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
při realizaci komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku je naším cílem také podporovat komunikaci mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb. Připravili jsme pro Vás proto opakování úspěšné aktivity „Prostor pro setkání“. Setkání bude realizováno v rámci projektu „Monitoring a vyhodnocování KPSS na Otrokovicku“.

Cílem setkání je, aby se potkali a mluvili spolu lidé přímo pracující s uživateli sociálních služeb, tedy sociální pracovníci (organizací a měst/obcí) nebo pracovníci v sociálních službách. Výhodou pro zúčastněné je, že mohou v krátkém časovém úseku a na jednom místě absolvovat několik pracovních setkání.

Pravidla:

Za každou organizaci (službu, agendu) přijde jeden sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách (terénní pracovník apod.), případně vedoucí služby nebo ředitel (max. dvě osoby za každou službu).

Zástupci dvou služeb, kteří se chtějí setkat, budou sedět vždy u samostatného stolku. Po skončení rozhovoru se dvojice změní. Každé z jednotlivých setkání bude trvat max. 20 minut včetně výměny dvojic. V rámci setkání bude prostor i pro další neformální komunikaci.

Témata:

 1. Vzájemné představení a výměna kontaktů, včetně kontaktů na další důležité lidi v organizaci.
 2. Popis služeb a aktivit prováděných s klienty a pro klienty, včetně aktivit, které jsou nad rámec zákona č. 108/2006 Sb. (je možno předat druhé straně v písemné podobě a získat tím více času na povídání).
 3. Vzájemné vymezení společné cílové skupiny, dohoda o předávání klientů nebo o sdílení péče či podpory, včetně domluvy o vedení výkaznictví (je-li potřeba).
 4. Dohoda o případných dalších osobních setkáních, konzultacích, způsobu výměny informací, vzájemném vzdělávání pracovníků a podobně.

Je třeba:

 • Do 3. dubna 2014 poslat na e-mail polame@muotrokovice.cz seznam služeb, s jejichž zástupci se chcete setkat. Seznam pozvaných organizací je součástí této pozvánky.
 • Určit osobu nebo osoby z organizace, které se do workshopu zapojí – nejlépe člověk pracující přímo s klienty nebo vedoucí služby a jméno této osoby/osob nám také zaslat e-mailem do 3. dubna 2014.
 • Připravit si písemně popis či specifikaci poskytovaných služeb (viz výše téma č. 2), letáky, vizitky apod.
 • Ve čtvrtek 10. dubna 2014 od 9 do 12 hodin přijít do obřadní místnosti MěÚ Otrokovice.
 • V případě dotazů či nejasností kontaktujte prosím Mgr. Josefa Zdražila: tel.: 773 176 760, e-mail: zdrazil@wbs.cz

Děkujeme a těšíme se na osobní setkání s vámi všemi.
Ing. Michaela Hrabalová
oddělení sociálních služeb, MěÚ Otrokovice

Pozvané organizace / služby:

 1. Centrum pro zdravotně postiženého Zlínského kraje – odborné sociální poradenství pro seniory a zdravotně postižené
 2. Český červený kříž – pečovatelská služba, ošetřovatelská péče
 3. Český červený kříž – azylový dům, noclehárna, terénní program
 4. Dům dětí a mládeže Sluníčko
 5. DPS Pohořelice – pečovatelská služba
 6. Dům pro seniory Napajedla
 7. Educo Zlín – raná péče
 8. Handicap(?) – doprava s osobní asistencí
 9. Charita sv. Anežky Otrokovice – Azylový dům Samaritán, noclehárna, terénní program
 10. Charita sv. Anežky Otrokovice – Nový domov (azylový dům pro matky s dětmi)
 11. Charita sv. Anežky Otrokovice – Domov pro seniory, odlehčovací služba
 12. Charita sv. Anežky Otrokovice – Terénní služba rodinám (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
 13. Charita sv. Anežky Otrokovice – Charitní pečovatelská služba, Odborné sociální poradenství (půjčovna kompenzačních pomůcek)
 14. Charita sv. Anežky Otrokovice – fundraising a úklidová firma
 15. Maltézská pomoc – dobrovolnické služby
 16. Adra – dobrovolnické služby
 17. Samari – dobrovolnické služby
 18. Naděje Otrokovice – chráněné bydlení
 19. Naděje Otrokovice – Domov pro osoby se zdravotním postižením, Týdenní stacionář, Denní stacionář
 20. Naděje Otrokovice – Sociálně terapeutická dílna
 21. ONYX – K centrum a terénní programy
 22. Pečovatelská služba Spytihněv
 23. Pečovatelská služba Napajedla
 24. Podané ruce – osobní asistence
 25. SENIOR Otrokovice – Chráněné bydlení SENIOR A
 26. SENIOR Otrokovice – Domov se zvláštním režimem SENIOR C
 27. SENIOR Otrokovice – Domov pro seniory a odlehčovací služby SENIOR B
 28. SENIOR Otrokovice – Domov pro seniory a odlehčovací služby SENIOR C
 29. SENIOR Otrokovice – Pečovatelská služba
 30. Unie Kompas – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní program
 31. Tyfloservis – sociální rehabilitace
 32. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociálních služeb
 33. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociální pomoci
 34. MěÚ Otrokovice – sociální odbor, oddělení sociálně právní ochrany
 35. MěÚ Napajedla – sociální odbor
 36. Pečovatelská služba Kroměříž
 37. Svaz tělesně postižených
 38. Česká unie neslyšících – tlumočnické a SAS pro sluchově postižené
 39. Úřad práce, pobočka Otrokovice
 40. Raná péče Tamtam Olomouc
 41. Obec Tlumačov
 42. Obec Bělov
 43. Obec Halenkovice
 44. Obec Nová Dědina
 45. Obec Oldřichovice
 46. Obec Pohořelice
 47. Obec Žlutava
 48. Ambulance adiktologie Zlín

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Poradenské místo

Poradenské místo

13. června 2019

Dejte domov dětem!

Dejte domov dětem!

29. března 2019

Včelka: senior care

Včelka: senior care

29. listopadu 2018

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

14. února 2018

Dejte domov dětem

Dejte domov dětem

12. prosince 2017

Dětské centrum

Dětské centrum

10. srpna 2017

Horizont

Horizont

1. prosince 2015

Prostor pro setkání

Prostor pro...

11. dubna 2015

Poradenské místo

Poradenské místo

28. února 2012

Plánované změny sociálních služeb

Plánované změny...

13. září 2011

Dluhové poradenství Samaritán

Dluhové poradenství...

17. července 2011

Osobní asistence pro handicapované děti

Osobní asistence...

13. července 2011

NADĚJE o.s., pobočka Otrokovice

NADĚJE o.s.,...

10. července 2011

Péče o osoby se zdravotním postižením

Péče o osoby se...

16. března 2011

Poradenské místo

Poradenské místo

1. března 2011

Nezisková organizace Podané ruce

Nezisková...

19. března 2008

Nový domov pro seniory

Nový domov pro...

18. ledna 2008

SWOT analýzy

SWOT analýzy

19. listopadu 2007

SENIOR rozšiřuje pobytové služby

SENIOR rozšiřuje...

31. května 2007

Stop domácímu násilí

Stop domácímu...

16. března 2007

Plánování sociálních služeb

Plánování...

25. února 2007

Pozvánka

Pozvánka

5. ledna 2007

Výstava kompenzačních pomůcek

Výstava...

18. září 2006