Nezaměstnanost, květen 2021

Nezaměstnanost, květen 2021


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2021

V květnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 12 284, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 12 043 a podíl nezaměstnaných osob klesl na 3,1 %.

K 31. 5. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 12 284 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 658 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 445 osob. Z tohoto počtu bylo 11 362 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 666 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 426 osob.
V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 385 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 30 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 248 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 2 043 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 244 více než v předchozím měsíci a o 554 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 570, tj. o 131 více než v předchozím měsíci a o 375 více než ve stejném měsíci minulého roku, 388 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 56 více než v předchozím měsíci a o 154 více než ve stejném období minulého roku, 394 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nebyl zaznamenán. Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Kroměříž (6,6 %), Uherské Hradiště (5,7 %), Vsetín (4,9 %), a Zlín (3,9 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 228 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 50,7 %. V evidenci bylo 2 065 osob se zdravotním postižením, což představovalo 16,8 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 494 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 79 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 39 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,0 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 369 uchazečů o zaměstnání, tj. 35,6 % všech uchazečů vedených v evidenci.
Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 5. 2021 klesl na 3,1 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (4,0 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,6 %), Zlín (2,8 %), a Kroměříž (2,9 %).

Podíl nezaměstnaných žen klesl na 3,2 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 2,9 %.

Kraj evidoval k 31. 5. 2021 celkem 12 043 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 469 vyšší než v předchozím měsíci a o 409 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,0 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (1,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 942 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,2 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 909, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 4 145 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 898 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 847 osob, z toho bylo zařazeno 256 osob do rekvalifikačních kurzů.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Dopravní omezení: Moraviaman Triatlon 2021
Dopravní omezení: Moraviaman Triatlon 2021
Očkování psů
Očkování psů

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.