Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021

V březnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 386, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 11 333 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 3,4 %.

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 13 386 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 248 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 2 989 osob. Z tohoto počtu bylo 12 463 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 242 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 3 071 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 601 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 52 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 374 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 849 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 313 více než v předchozím měsíci a o 17 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 490, tj. o 350 více než v předchozím měsíci a o 90 více než ve stejném měsíci minulého roku, 287 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 59 více než v předchozím měsíci a o 69 méně než ve stejném období minulého roku, 277 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Uherské Hradiště (5,7 %), Kroměříž (1,7 %) a Zlín (1,4 %). Meziměsíční nárůst zaznamenal okres Vsetín (0,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 470 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,3 %. V evidenci bylo 2 105 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 576 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 13 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 145 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 223 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,0 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 3. 2021 zůstal na hodnotě 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (4,4 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,9 %), Zlín (3,0 %), a Kroměříž (3,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,4 %.

Kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkem 11 333 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 156 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 400 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,2 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 860 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 729, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 509 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 824 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 350 osob, z toho bylo zařazeno 148 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM-SVČ podpořeni tři uchazeči, jednalo se o rozmanité obory podnikání – pedikúra, účetní poradenství a reklamní činnost/marketing.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - banner Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště
Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace...
Dopravní omezení
Dopravní omezení

Podobné

Nezaměstnanost, září ’20 »

V září klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 796, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 10 745 a...

Marek Přecechtěl - 7.10.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, červenec ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 7. 2020 V červenci vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na...

Marek Přecechtěl - 9.8.2020 - nezaměstnanost

Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020 V květnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11...

Marek Přecechtěl - 9.6.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, leden ’20 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 1. 2020 V lednu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 10...

Marek Přecechtěl - 26.2.2020 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, srpen ’19 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 8. 2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o...

Marek Přecechtěl - 17.9.2019 - nezaměstnanost

Nezaměstnanost, květen 2019 »

Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31.5.2019 V tomto měsíci celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o...

Marek Přecechtěl - 13.6.2019 - nezaměstnanost