Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021

Nezaměstnanost ve Zlínském kraji k 31. 3. 2021


V březnu klesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 13 386, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 11 333 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 3,4 %.

K 31. 3. 2021 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 13 386 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 248 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 2 989 osob. Z tohoto počtu bylo 12 463 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Bylo to o 242 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 3 071 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 601 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 52 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 374 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 849 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 313 více než v předchozím měsíci a o 17 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 490, tj. o 350 více než v předchozím měsíci a o 90 více než ve stejném měsíci minulého roku, 287 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 59 více než v předchozím měsíci a o 69 méně než ve stejném období minulého roku, 277 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles zaznamenaly okresy Uherské Hradiště (5,7 %), Kroměříž (1,7 %) a Zlín (1,4 %). Meziměsíční nárůst zaznamenal okres Vsetín (0,6 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 6 470 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,3 %. V evidenci bylo 2 105 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 576 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 13 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 145 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,3 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 223 uchazečů o zaměstnání, tj. 39,0 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 3. 2021 zůstal na hodnotě 3,4 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázal okres Vsetín (4,4 %). Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okresech Uherské Hradiště (2,9 %), Zlín (3,0 %), a Kroměříž (3,3 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 3,4 %, podíl nezaměstnaných mužů klesl na 3,4 %.

Kraj evidoval k 31. 3. 2021 celkem 11 333 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 156 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 400 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,2 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 860 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,4 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 729, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazeče této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 509 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 7 824 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2021 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 350 osob, z toho bylo zařazeno 148 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM-SVČ podpořeni tři uchazeči, jednalo se o rozmanité obory podnikání – pedikúra, účetní poradenství a reklamní činnost/marketing.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace Rekreační oblasti Štěrkoviště
Otrokovičtí radní schválili návrh revitalizace...
Dopravní omezení
Dopravní omezení

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.