Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20

Vývoj nezaměstnanosti, květen ’20


Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k 31. 5. 2020

V květnu vzrostl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 11 839, počet hlášených volných pracovních míst klesl na 11 634 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na hodnotě 2,9 %.

K 31. 5. 2020 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka ve Zlíně celkem 11 839 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 144 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší o 3 137 osob. Z tohoto počtu bylo 10 936 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let. Bylo to o 184 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet vyšší o 3 247 osob.

V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 633 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 940 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 81 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 489 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 214 více než v předchozím měsíci a o 628 osob méně než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 195, tj. o 227 více než v předchozím měsíci a o 72 méně než ve stejném měsíci minulého roku, 234 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce tj. o 7 méně než v předchozím měsíci a o 84 méně než ve stejném období minulého roku, 257 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nebyl zaznamenán. Meziměsíční nárůst zaznamenal okres Zlín (1,9 %), Uherské Hradiště (1,7 %), Kroměříž (0,9 %) a Vsetín (0,4 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na ÚP ČR, Krajské pobočce ve Zlíně 5 749 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,6 %. V evidenci bylo 1 845 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Ke konci tohoto měsíce bylo evidováno 533 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 16 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 180 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 017 uchazečů o zaměstnání, tj. 42,4 % všech uchazečů vedených v evidenci.

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 -64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 5. 2020 zůstal na hodnotě 2,9 %.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr nevykázal žádný okres. Podíl nezaměstnaných osob pod úrovní republiky byl zaznamenán v okrese Zlín (2,6 %), Uherské Hradiště (2,7 %), dále také v okrese Kroměříž (3,2 %) a Vsetín (3,5 %).

Podíl nezaměstnaných žen zůstal na hodnotě 2,9 %, podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,0 %.

Kraj evidoval k 31. 5. 2020 celkem 11 634 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 019 nižší než v předchozím měsíci a o 2 557 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,0 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Kroměříž (2,0). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 794 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 2,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 3 219, na jedno volné místo připadalo 0,2 uchazečů této kategorie. Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 530 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 8 104 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo od počátku roku 2020 prostřednictvím příspěvků APZ podpořeno 711 osob, z toho bylo zařazeno 137 osob do rekvalifikačních kurzů.

V tomto měsíci byli prostřednictvím SÚPM – SVČ podpořeni tři uchazeči v různorodých oborech podnikání – účetní poradce, zedník a rozvoz pizzy.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni .

Zprávu předkládá:
Ing. Vladimíra Lutonská
vedoucí Oddělení zaměstnanosti

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Tříkrálová sbírka – pomáhat má smysl
Tříkrálová sbírka – pomáhat má smysl
Bělovský klub: další malování
Bělovský klub: další malování

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.